Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji - instrukcja, formularz

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką rozpatrującą petycje w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie jest Wydział Kancelarii.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje kierowane do Burmistrza Nowogardu można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Nowogardzie
  Plac Wolności 1
  72-200 Nowogard

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@nowogard.pl

 • faksem pod nr +48 91 39 26 206.

 • doręczać bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard (w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku)
   

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

 

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;

 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;

 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Przy składaniu petycji możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 21-11-2016 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 21-11-2016 13:03