Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - pojazd specjalny (śmieciarka) STAR


GKMiOŚ.7015/14/07

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż pojazdu specjalnego (śmieciarki) FSC Starachowice STAR SMW-200

 1. Przedmiotem przetargu jest pojazd specjalny (śmieciarka) FSC Starachowice STAR SMW-200, rok produkcji 1991, poj. silnika 6842 m3, masa własna 4.750 kg, przebieg ok. 600.000 km.

Pojazd jest technicznie nie sprawny. Wartość pojazdu do przetargu ustalono jako wartość ceny złomu pomniejszoną o koszt rozbiórki i transportu do złomowiska. Wartość ta wynosi 2.000 zł brutto.

 1. Przedmiot przetargu oglądać można w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, ul. 15 Lutego 14c od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1 w sali nr 7 o godzinie 10,15.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia, o którym mowa w punkcie 3 wadium w wysokości 200,00 złotych i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty.

 4. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata.

 5. Cenę wywoławczą przedmiotu przetargu ustala się na kwotę 1.650,00 złotych netto.

 6. Minimalne postąpienie przetargowe ustala się na kwotę 17,00 złotych.

 7. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.

 8. Przybicie udzielone zostanie uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, jeżeli po wezwaniu do dalszych postąpień żaden z uczestników nie zaofiarował ceny wyższej.

 9. Uczestnik przetargu, po udzieleniu mu przy przybicia staje się nabywcą rzeczy.

 10. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia następnego po udzieleniu mu przybicia w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub na rachunek, o którym mowa w punkcie 5. Do ceny nabycia należy doliczyć 22 % podatek VAT. Od ceny nabycia odlicza się wpłacone wadium.

 11. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci wadium, a także prawa wynikające z przybicia.

 12. Nabywca, który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzeniu przetargu.

 13. Nabywca, który w przepisanym terminie nie podpisze umowy sprzedaży, traci wadium, a także prawa wynikające z przybicia.

 14. Uczestnikom przetargu, których oferty nie wybrano, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego, jednak nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzeniu przetargu.

 15. Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-09-2007 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 07-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2007 10:54