Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Wydział Kancelarii (K)

Do zadań Wydziału Kancelarii  należy:

1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:
1) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,
2) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji,
4) obsługa urządzeń technicznych,

2. Zapewnienie gospodarczej obsługi Urzędu a w szczególności:
1) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
2) prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
3) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
5) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
6) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
7) ochrona przeciwpożarową Urzędu.

3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
4) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
5) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
6) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
7) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
8) ewidencja czasu pracy pracowników,
9) kompletowanie wniosków emerytalno rentowych.
10) okresowa analiza stanu bhp,
11) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
12) przeprowadzanie  kontroli warunków  pracy,
13) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
14) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
15) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
16) udział w dochodzeniach powypadkowych,
17) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
18) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
19) prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 08-08-2007 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 15-03-2018 22:12