Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. w zakresie spraw obronnych
  1. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w gminie oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami;
  2. opracowywania i aktualizowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; nadzoru nad opracowaniem takich planów lub ich części składowych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i podporządkowanych;
  3. opracowywania planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
  4. tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych do funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska
   kierowania;
  5. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS);
  6. ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia przez Wojewodę w wykazie obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
  7. planowania i organizowania szkolenia obronnego;
  8. kontroli wykonywania zadań obronnych;
 2. w zakresie obrony cywilnej
  1. dokonywania oceny stanu przygotowania obrony cywilnej;
  2. ustalania zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowania i kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
  3. opracowywania planu obrony cywilnej gminy oraz opiniowanie planów obrony cywilnej jednostek organizacyjnych mających siedziby na terenie gminy;
  4. organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej;
  5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
  6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
  7. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej;
  8. współudział w przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  9. współudział w planowaniu i zapewnieniu środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej (przyjmowanej) ludności;
  10. współudział w planowaniu i zapewnieniu ochrony produktów żywnościowych, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  11. współudział w planowaniu i zapewnieniu ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
  12. współudział w planowaniu zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych dla likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
  13. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
  14. prowadzenie działań integrujących siły obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  15. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta i gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
  16. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w realizacji zadań obrony cywilnej;
  17. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
  18. współudział w przygotowaniu i zapewnieniu niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
 3. w zakresie zarządzania kryzysowego
  • zapewnienia kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
  • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
   - realizacja zadań do gminnego planu reagowania kryzysowego,
   - opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
  • zapewnienie organizacyjne w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • zapewnienie organizacyjne w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • organizacja i realizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
  • zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  • wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym i o stanie klęski żywiołowej;
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;
  • współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.

kierownik - Stanisław Pietrzycki, tel. 39 26 234 ; e-mail: roc@nowogard.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 07-08-2007 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 04-01-2010 09:08