Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2021-2023. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:04:16
Uchwała nr XXXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:03:48
Uchwała nr XXXVIII/216/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:03:28
Uchwała nr XXXVIII/222/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2021-2025. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:01:58
Uchwała nr XXXVIII/221/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2021 rok. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:01:41
Uchwała nr XXXVIII/220/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:01:18
Uchwała nr XXXVIII/219/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:59
Uchwała nr XXXVIII/218/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:49
Uchwała nr XXXVIII/217/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:39
Uchwała nr XXXVIII/216/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:29
Uchwała nr XXXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:17
Uchwała nr XXXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2021-2023. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:00:00
Uchwała nr XXXVIII/213/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 14:59:50
Uchwała nr XXXVIII/212/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 ? wykonanie chodnika na odcinku Warnkowo ? Karsk?. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 14:59:25
Uchwała nr XXXVIII/211/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 14:59:00
Uchwała nr XXXVIII/210/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 14:58:49
GNGR.6848.1.2021.IK - Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2021. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 11:57:45
SSiO.211.1.2021.EB Sekretarz Gminy Tomasz Zadróżny 2021-01-14 20:29:17
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Tomasz Zadróżny 2021-01-14 19:38:04
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Tomasz Zadróżny 2021-01-14 19:37:31
SSiO.211.1.2021.EB Sekretarz Gminy Tomasz Zadróżny 2021-01-14 19:35:48
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2021-01-14 14:32:11
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2021-01-14 14:31:23
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:30:31
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:30:22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:29:13
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:27:59
Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:49:40
Zarządzenie nr 154/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:49:03
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:48:26
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:46:58
obwieszczenie Burmistrza Płotów Tomasz Zadróżny 2021-01-13 16:08:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Styczeń 2021 Andrzej Sawicki 2021-01-13 13:25:39
oferta pracy w SP Strzelewo PRACOWNIK OBSŁUGI-sprzątaczka Andrzej Sawicki 2021-01-13 12:53:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków doziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/20, 202/36, 202/38, 202/6, 203/9, 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-01-12 15:22:26
GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Andrzej Sawicki 2021-01-12 15:19:41
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-01-11 14:04:12
SP.271.1.2021 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:37:41
SP.271.1.2021 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:37:37
K.271.2.2021 Udzielenie zamówienia na Skład,łamanie,opracowanie graficzne,druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:35:30