Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-11-23 11:26:45
IiR.7015.19.1.2023.MKS Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2023-11-22 09:54:05
PP3.ZP.2.1.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-11-21 16:04:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie dz. nr 19/52 oraz 19/54 w obrębie Wierzchy na terenie gminy Nowogard, powiat goleniowski Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:57
Zalesienie trwałych użytków zielonych (Ps) na terenie dz. nr 240 ob. Trzechel. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:55
Decyzja o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonaniu ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, ob. ew. Wierzbięcin. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr 173, ob. Ostrzyca. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:52
GKMiOŚ.6220.8.2021-2023.AS: Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 198 ob. 5 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:50
PP3.ZP.2.1.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:25:04
PP3.ZP.2.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:24:06
Korekta Aktualizacji podstawowej kwoty na 2023r. Andrzej Sawicki 2023-11-20 15:14:48
GKMiOŚ.271.7.2023.AW - "Zimowe utrzymanie dróg nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2023/2024" Andrzej Sawicki 2023-11-20 13:09:54
GKMiOŚ.271.8.2023.AW "Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-11-20 13:09:16
Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2024 rok - konsultacje uzupełniające Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:21:02
Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2024 rok - konsultacje uzupełniające Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:20:01
Rozporządzenie nr 30/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2023r . zmieniające rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:18:30
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 7 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:24:11
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 3 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:45
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 2 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:29
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 1 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:11
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:41:54
Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:41:20
Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:40
Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji planu POFG Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:30
111 Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:20
Zapytanie ofertowe na:" Sprzedaż drzew na pniu" Andrzej Sawicki 2023-11-16 10:00:02
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje C sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 22 listopada 2023 roku (środa) o godzinie: 14:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-15 15:26:34
Zapytanie ofertowe na uruchomienie i demontaż lodowiska Biały Orlik w 2023 Andrzej Sawicki 2023-11-15 15:24:36
Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:07:58
Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:07:32
Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:07:02
Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:06:23
Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:05:44
PP3.ZP.3.2023.AL Dostawa środków czystości na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-11-14 15:04:28
SSiO.2110.32.2023.KK_Nabór na wolne stanowisko referent w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- oświetlenie Andrzej Sawicki 2023-11-14 12:41:08
IiR.7015.12.3.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku. Andrzej Sawicki 2023-11-14 10:24:32
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XCIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku. Początek obrad: 17 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie: 12:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-13 14:43:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XCIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku. Początek obrad: 17 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie: 12:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-13 14:42:51
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XCIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku. Początek obrad: 17 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie: 12:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-13 14:42:39
GKMiOŚ.271.9.2023.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2023-11-13 14:38:11