Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji planu POFG Tomasz Zadróżny 2023-11-30 13:22:07
Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym w terminie od 06.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Tomasz Zadróżny 2023-11-29 13:53:08
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2023-11-29 09:35:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 226 w ob. Dąbrowa Nowogardzka. Andrzej Sawicki 2023-11-29 08:37:07
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, ob. ew. Glicko, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie. Andrzej Sawicki 2023-11-29 08:31:41
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, ob. ew. Glicko, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie. Andrzej Sawicki 2023-11-29 08:30:40
PP3.ZP.3.2023.AL Dostawa środków czystości na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-11-29 08:28:24
Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym w terminie od 06.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Tomasz Zadróżny 2023-11-28 11:21:20
SSiO.2110.39.2023.KK - Nabór na stanowisko Referent w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2023-11-28 11:19:46
SSiO.2110.41.2023.KK - Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2023-11-28 11:19:20
SSiO.2110.42.2023.KK - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Redaktor Tomasz Zadróżny 2023-11-28 11:17:56
SSiO.2110.38.2023.KK_nabór na stanowisko Redaktor Tomasz Zadróżny 2023-11-28 11:16:32
Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym w terminie od 06.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Andrzej Sawicki 2023-11-28 11:08:47
SSiO.2110.41.2023.KK - Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2023-11-28 10:22:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 27 listopada 2023 roku Początek obrad: 29 listopada 2023 roku (środa) o godzinie: 15:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-28 09:08:55
Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:59:06
Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:58:32
Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:58:03
Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:57:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2023-11-27 12:54:36
GKMiOŚ.271.7.2023.AW - "Zimowe utrzymanie dróg nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2023/2024" Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:54:24
GKMiOŚ.271.8.2023.AW "Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard" Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:53:57
GKMiOŚ.271.8.2023.AW "Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard" Tomasz Zadróżny 2023-11-27 12:52:56
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2023-11-27 12:43:44
GKMiOŚ.271.6.1.2023.AW "Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-11-27 12:36:33
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-27 07:44:00
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 15:11:58
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 15:11:10
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 15:11:05
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 15:00:52
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 14:57:36
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:48:52
Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:49
Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:37
Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:23
Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:11
Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:45:54
Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:17:57
Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:17:32
IiR.7015.18.1.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:16:14