Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:13:09
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 28 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 04 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 8:30 Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:21:54
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:21:11
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:16:54
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:14:42
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:13:59
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-02 08:43:53
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2021-02-02 08:41:30
Wykonanie magnesów promocyjnych Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:10:17
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:07:19
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:03:57
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160,i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:03:02
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad:29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-01-29 14:44:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad:29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-01-29 14:44:28
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 Tomasz Zadróżny 2021-01-29 14:12:14
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-01-29 14:10:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:53:01
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:52:30
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 31/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z podejściami do działek i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i podejściami do działek oraz budowie instalacji elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/14, 414, 510 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:51:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Styczeń 2021 07 do 13 Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:51:15
Zarządzenie nr 10 /2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:50:17
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:49:57
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Powiększalnika Exigo firmy Miracle dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-27 15:23:33
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-27 15:15:30
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Tomasz Zadróżny 2021-01-27 15:15:09
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych Tomasz Zadróżny 2021-01-27 15:14:48
Formularz zgłoszenie - Oferta kandydata na rachmistrza spisowego Tomasz Zadróżny 2021-01-27 15:05:09
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych Tomasz Zadróżny 2021-01-27 13:42:03
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Tomasz Zadróżny 2021-01-27 13:41:46
Narodowy Spis Powszechny 2021 (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2021-01-27 13:40:12
Spis Powszechny (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2021-01-27 13:40:04
Narodowy Spis Powszechny 2021 (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2021-01-27 13:39:30
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-01-27 07:57:45
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2021-01-27 07:57:08
PiPZ.240.22.2021.AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Tomasz Zadróżny 2021-01-26 14:42:38
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Tomasz Zadróżny 2021-01-26 14:40:46
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-26 14:35:19
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-01-26 14:34:38
Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Skup złomu i surowców wtórnych dla P.U.H. WĘGLOSTAL Ireneusz Adamiak w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 27c? Andrzej Sawicki 2021-01-26 13:31:50
Zarządzenie Nr 1a/ 2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług Andrzej Sawicki 2021-01-26 13:30:49