Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci : wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części działek o nr geodezyjnych 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 187, 274 i 188/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-13 15:06:09
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-13 13:56:22
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa Maszyny sprzątającej - szorowarki akumulatorowej do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2022-12-13 13:55:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Historyczny Zespół Budowlany Zabudowa Dawnego Zespołu Folwarcznego Wierzbięcin 32, 35 znajdującego się na terenie działek o numerach ewidencyjnych 199/4 i 223/4 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:11:34
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- cmentarz komunalny w miejscowości Wyszomierz, dz. nr 295, obręb Wyszomierz, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:10:52
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:09:41
Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:09:03
Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 listopada 2022 roku - w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:07:31
Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:07:23
Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:06:59
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:06:27
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:57:55
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:57:04
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:56:18
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:57:10
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:57:02
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:56:49
Zapytanie ofertowe OPS 331/43/2022 - tonery Tomasz Zadróżny 2022-12-08 15:39:06
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-08 15:30:30
Zapytanie ofertowe OPS 331/42/2022 - artykuły biurowe Tomasz Zadróżny 2022-12-08 15:15:18
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:56:20
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:54:11
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:54:02
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:41
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:22
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy grudzień 2022 Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:00:15
Budowa świetlicy w Sołectwie Żabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-08 09:53:36
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-08 09:21:22
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-12-07 16:30:33
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-07 16:11:54
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-07 16:10:13
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:57
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:16
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:07
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:11:13
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:11:05
Konkurs - ochrona zdrowia Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:04:16
Konkurs - ochrona zdrowia Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:03:52
Konkurs - opieka społeczna Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:02:56