Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-12-13 14:51:27
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-12-13 14:51:14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista ds. technicznych w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2023-12-12 15:10:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista ds. technicznych w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2023-12-12 15:09:58
PP3.ZP.2.2.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-12-12 12:55:04
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2023-12-12 12:48:35
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2023-12-12 12:47:58
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2023-12-12 12:47:28
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-12-12 12:45:46
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-12-11 14:35:50
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-12-11 14:35:42
Ogłoszenie o przetargu działka 102/2 ob. Długołęka Andrzej Sawicki 2023-12-11 14:04:23
Ogłoszenie o przetargu działka nr 161/1 obręb Sikorki Andrzej Sawicki 2023-12-11 14:03:31
Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz nr 29/ 2 ob Wierzbięcin Andrzej Sawicki 2023-12-11 14:02:20
Odpowiedzi i interpelacje z XCVIII.N sesji w dniu 25 października 2023 roku Andrzej Sawicki 2023-12-11 13:55:24
GKMiOŚ.271.11.2023.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2023-12-11 13:52:50
GKMiOŚ.271.11.2023.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2023-12-11 13:52:43
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie (surdopedagog) w wymiarze 20/20 etatu Andrzej Sawicki 2023-12-08 15:28:02
Zapytanie ofertowe Nr 331/43/2023 - Artykuły biurowe Andrzej Sawicki 2023-12-08 15:24:53
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu. Andrzej Sawicki 2023-12-08 15:04:26
IiR.271.10.1.1.2023.MKS"Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo" Andrzej Sawicki 2023-12-08 14:40:59
IiR.271.10.1.1.2023.MKS"Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo" Andrzej Sawicki 2023-12-08 14:40:43
IiR.271.10.1.1.2023.MKS"Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo" Andrzej Sawicki 2023-12-08 14:40:25
IiR.271.10.1.1.2023.MKS"Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo" Andrzej Sawicki 2023-12-08 14:39:09
IiR.271.10.1.1.2023.MKS"Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo" Andrzej Sawicki 2023-12-08 14:33:43
Przewozy o charakterze użyteczności publicznej obejmujące między innymi dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r. Andrzej Sawicki 2023-12-08 13:06:04
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Andrzej Sawicki 2023-12-08 13:03:18
PiZP.240.320.2023 AK Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wywóz nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2023-12-07 15:05:23
PiZP.240.320.2023 AK Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wywóz nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2023-12-07 15:05:11
Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.12.2023 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:30:27
Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:29:56
124 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:29:45
124 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:29:41
Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:29:34
Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-12-07 14:29:26
IiR.7015.21.1.20TC.TC Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-12-07 10:59:01
IiR.7015.21.1.20TC.TC Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-12-07 10:54:23
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CIII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu Początek obrad: 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 Tomasz Zadróżny 2023-12-07 07:43:33
GOK.271.1.2023.AG - Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położnych przy ulicy: Plac Wolności 1, Plac Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, Plac Szarych Szeregów 6, ul. 3 Maja 6, Zamkowa 13 i Wojska Polskiego 41 Tomasz Zadróżny 2023-12-06 11:57:45
GOK.271.1.2023.AG - Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położnych przy ulicy: Plac Wolności 1, Plac Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, Plac Szarych Szeregów 6, ul. 3 Maja 6, Zamkowa 13 i Wojska Polskiego 41 Tomasz Zadróżny 2023-12-06 11:56:26