Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Staż w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-12 09:05:28
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2021-02-12 08:59:11
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:01:12
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej Wyborów Sołtysa Sołectwa Olchowo w dniu 10 lutego 2021 roku. Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:00:35
PiZP.240.22.1.2021 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 - II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:00:00
Zapytanie ofertowe na trenera środowiskowego Andrzej Sawicki 2021-02-09 14:58:39
IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-08 16:48:32
IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:40:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:38:25
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Klubu Radnych Lewicy i Radnego Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 4 lutego 2021 roku. Początek obrad: 11 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 16:00 Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:33:52
PiPZ.240.22.2021.AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:31:08
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:03:13
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:01:51
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:00:38
Trzeci nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Andrzej Sawicki 2021-02-05 15:19:19
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-05 11:42:37
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-05 09:43:01
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:52
Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:26
Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:13
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:20:36
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:20:27
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:54
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:45
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:12
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:03
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:18:49
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:14:45
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3.02.2021 roku w sprawie Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:16:37
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:31
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:24
Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:14
Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:08
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 07:44:45
Obwieszczenie zawiadamiającego strony o wydaniu SM "Gardno" w Nowogardzie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego żywotnika zachodniego z terenu działki nr 175/4 obręb 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:11:04
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:10:06
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:02:18
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Tomasz Zadróżny 2021-02-03 10:39:05
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:36:35
Zapytanie ofertowe na trenera środowiskowego Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:35:14