Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:37:48
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:30:44
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2021-02-17 15:27:00
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2021-02-17 15:21:50
PiZP.240.22.1.2021 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 - II POSTĘPOWANIE Tomasz Zadróżny 2021-02-17 14:15:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lutego 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.64.2020.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 253/8 obręb 5, położonej przy ul. Zacisznej 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-17 13:02:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lutego 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.64.2020.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 253/8 obręb 5, położonej przy ul. Zacisznej 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-17 13:01:43
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-17 09:54:38
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-02-17 08:33:51
18 Tomasz Zadróżny 2021-02-17 08:33:35
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Powiększalnika Exigo firmy Miracle dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-16 17:11:06
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-16 14:48:41
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Andrzej Sawicki 2021-02-16 14:47:07
K.271.2.2021 Udzielenie zamówienia na Skład,łamanie,opracowanie graficzne,druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe Tomasz Zadróżny 2021-02-16 09:11:15
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:50:14
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:49:42
IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:46:02
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:42:06
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:45:55
Zapytanie ofertowe na " Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:45:00
GKMiOŚ.271.1.2020-2021.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:42:36
IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:41:54
Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 21/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 82/1, 97/1 i 82/2 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:40:14
GKMiOŚ.271.1.2021.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:39:41
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzanie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu Gminy Nowogard". Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:23:46
GKMiOŚ.271.6.2021.AS - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-15 13:39:31
GKMiOŚ.271.2.2021.AS - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-15 13:32:31
IiR.7015.5.2021.KT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:24:22
Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:23:25
Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:22:54
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:20:53
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( S-IN-201) na działkach o nr 77/6, 77/7 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-02-15 08:55:46
Dokumentacja projektowa ,,Budowa chodnika w miejscowości Karsk" termin do 01-03-2021 Tomasz Zadróżny 2021-02-12 22:14:54
Uchwała nr XLI/223/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA SARS-COV-2) Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:45
Uchwała nr XLI/228/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:25
Uchwała nr XLI/227/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:10
Uchwała nr XLI/226/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:21:57
Uchwała nr XLI/225/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:21:45
Uchwała nr XLI/224/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:18:00
Uchwała nr XLI/223/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA SARS-COV-2) Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:17:45