Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Andrzej Sawicki 2022-05-17 15:42:10
Petycja z dnia 16.03.2022 dot. usunięcia pomnika przy pl.Wolności w Nowogardzie *** Zajęcie stanowiska przez burmistrza Nowogardu - 17.05.2022r Andrzej Sawicki 2022-05-17 15:17:27
Petycja z dnia 16.03.2022 dot. usunięcia pomnika przy pl.Wolności w Nowogardzie *** Zajęcie stanowiska przez burmistrza Nowogardu - 17.05.2022r Andrzej Sawicki 2022-05-17 15:16:52
Petycja z dnia 16.03.2022 dot. usunięcia pomnika przy pl.Wolności w Nowogardzie *** Zajęcie stanowiska przez burmistrza Nowogardu - 17.05.2022r Andrzej Sawicki 2022-05-17 15:15:48
Petycja z dnia 16.03.2022 dot. usunięcia pomnika przy pl.Wolności w Nowogardzie *** Zajęcie stanowiska przez burmistrza Nowogardu - 17.05.2022r Andrzej Sawicki 2022-05-17 15:14:05
Wysoszyńska Aneta - 2016 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:43:03
Wysoszyńska Aneta - 2021 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:42:55
Drążewska Aneta - 2016 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:42:20
Drążewska Aneta - 2021 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:42:06
Lewińska Aleksandra - 2021r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:41:29
Agnieszka Zamara - 2021r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:39:53
Zamara Agnieszka - pracownik OPS Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:39:09
Zamara Agnieszka - pracownik OPS Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:38:13
Forgiel Agnieszka - 2016 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:36:41
Forgiel Agnieszka - 2021 r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:36:31
Agata Lalik - 2021r. Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:35:51
Lalik Agata - pracownik OPS Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:33:36
Lalik Agata - pracownik OPS Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:33:13
Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Andrzej Sawicki 2022-05-17 14:31:48
Doposażenie Szkół Podstawowych, dla których Gmina Nowogard jest Organem Prowadzącym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". III postępowanie. Tomasz Zadróżny 2022-05-16 13:57:59
Oferta pracy - Szkoła Podstawowa w Żabowie Tomasz Zadróżny 2022-05-16 13:56:47
Doposażenie Szkół Podstawowych, dla których Gmina Nowogard jest Organem Prowadzącym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". III postępowanie. Tomasz Zadróżny 2022-05-16 09:45:20
GKMiOŚ.271.2.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-05-13 15:18:43
GKMiOŚ.271.2.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-05-13 09:50:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie rokowań Andrzej Sawicki 2022-05-13 08:58:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożliwiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-05-12 15:37:58
Interpelacje, zapytania i odpowiedzi z LXII.N sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 22 kwietnia 2022r. Tomasz Zadróżny 2022-05-12 14:52:32
SSiO.2110.12.2022.BZ - nabór na stanowisko kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2022-05-12 14:35:06
Oferta pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - WOŹNA ODDZIAŁOWA - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:15:21
GKRPA.814.22A.2022.MK Prowadzenie terapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:14:21
WOLNY Marcin - 2021r. Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:13:25
WOLNY Marcin - 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:13:05
WOLNY Marcin - 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:12:59
WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz - 2021r. Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:12:47
WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz - 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:12:17
WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz - 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:12:15
WIŚNIEWSKI Stanisław 2021r. Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:12:00
WIŚNIEWSKI Stanisław 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:11:32
WIŚNIEWSKI Stanisław 2021r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:11:28
WIERNY Jacek - 2021r. Tomasz Zadróżny 2022-05-11 11:11:12