Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXX/374/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-09-22 13:11:46
Uchwała Nr LXX/373/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-09-22 13:11:25
Oferta pracy dla nauczyciela religii w Przedszkolu nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-09-22 12:10:09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-09-21 12:40:41
Oferta pracy w SP-2 Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-21 08:24:12
PRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY/DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWOGARD Andrzej Sawicki 2022-09-20 15:01:11
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Andrzej Sawicki 2022-09-20 15:00:17
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Andrzej Sawicki 2022-09-20 15:00:11
SP1.341.70.22 - Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy wyników na halę gimnastyczną Tomasz Zadróżny 2022-09-20 14:28:49
Zapytanie ofertowe na: "Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin" Tomasz Zadróżny 2022-09-20 09:23:48
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Osowo Tomasz Zadróżny 2022-09-20 09:23:05
Usługa wykonania dachu na bibliotece w Sołectwie Dąbrowa Tomasz Zadróżny 2022-09-20 09:22:00
Rozłożenie frezu na trzy kolonie - usługa Tomasz Zadróżny 2022-09-20 09:20:48
Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami na placu zabaw w Sołectwie Krasnołęka Tomasz Zadróżny 2022-09-20 09:18:14
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Andrzej Sawicki 2022-09-19 13:50:16
PP3.ZP.1.2022.AL Zakup i dostawa nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Andrzej Sawicki 2022-09-19 13:24:30
Zakup siatki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół stawu Tomasz Zadróżny 2022-09-19 07:51:30
Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 134/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 164/4 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-09-19 07:50:23
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Żabowo Tomasz Zadróżny 2022-09-19 07:49:40
SSiO.2110.23.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2022-09-16 14:19:18
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Andrzej Sawicki 2022-09-16 14:18:28
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-16 14:17:42
GKMiOŚ.7031.21.1.2022.AA wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych. Andrzej Sawicki 2022-09-16 14:16:37
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0801B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-09-16 10:56:01
Nabór na wolne stanowisko Dyrektor OPS w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-09-16 10:48:17
Petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Tomasz Zadróżny 2022-09-15 15:45:51
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2022-09-15 15:33:13
SSiO.2110.17.2022.BZ Nabór na wolne stanowisko Referent w wydziale RLFKiS Andrzej Sawicki 2022-09-15 15:32:22
SSiO.2110.19.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2022-09-15 15:31:40
Nabór na wolne stanowisko Pracownik ds rozwoju strefy ekonomicznej Andrzej Sawicki 2022-09-15 15:30:53
Nabór na stanowisko referenta RLFKiS Andrzej Sawicki 2022-09-15 15:29:20
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. nauczycieli na stanowiskach: Logopedy w wymiarze 2/22 godzin tygodniowo; Andrzej Sawicki 2022-09-14 14:35:57
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. nauczycieli na stanowiskach: Logopedy w wymiarze 2/22 godzin tygodniowo; Andrzej Sawicki 2022-09-14 14:35:28
Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne koron drzew na terenie SP nr 3 Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-14 08:01:35
OFERTA PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA w WIERZBIĘCINIE NA STANOWISKO KONSERWATORA Andrzej Sawicki 2022-09-12 14:06:26
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-09-12 12:33:24
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Andrzej Sawicki 2022-09-12 12:27:44
Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-09-12 09:29:08
Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-09-12 09:28:41
Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.09.2022 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2022-09-12 09:28:06