Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 27.02.2024r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku gospodarczego do budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o numerze geodezyjnym 3/1 i 3/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-04-05 09:49:07
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że na wniosek z dnia 18.03.2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu na palach drewnianych z drewnianym pokładem, obejmujący teren działki o nr geodezyjnej 120/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-04-05 09:48:50
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej * * * Zarządzenie Nr 3A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.01.2024 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-04-04 14:06:20
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 01.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nowogard na lata 2024-2027 Andrzej Sawicki 2024-04-04 14:03:23
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 01.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nowogard na lata 2024-2027 Andrzej Sawicki 2024-04-04 14:03:10
Zapytanie ofertowe - monitor interaktywny do sali dydaktycznej IILO Andrzej Sawicki 2024-04-04 14:02:18
IiR.7015.9.1.2024.TC?Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową placu zabaw w miejscowości Szczytniki gmina Nowogard.? Andrzej Sawicki 2024-04-04 14:00:47
Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie - ilość 2 sztuki Andrzej Sawicki 2024-04-04 13:36:15
UCHWAŁA NR 181/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-04-02 11:07:31
UCHWAŁA NR 173/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-04-02 11:06:58
UCHWAŁA NR 174/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-04-02 11:06:05
UCHWAŁA NR 28/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-04-02 11:04:14
Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-04-02 10:56:15
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2024-04-02 10:55:01
IiR.271.2.1.2024.TC - Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2024-03-29 11:05:22
Bezpłatny transport dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-03-28 14:56:21
Monitory Interaktywne/ Samsung profesjonalny WM75B 75 CALI Flip PRO z certyfikowanymi uchwytami - ilość 2 sztuki Andrzej Sawicki 2024-03-28 13:59:15
Uchwała Nr CX/600/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-03-28 11:45:51
Interpelacje i zapytania z CXI sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 20 marca 2024 roku Tomasz Zadróżny 2024-03-28 11:44:21
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Tomasz Zadróżny 2024-03-27 15:25:50
IIILO.27.20.2024.LB - Zapytanie ofertowe na wymianę podłóg w szatniach segmentu D w IILO w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-03-26 15:22:13
PiZP.240.67.2024 AK - Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024-II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2024-03-26 13:27:18
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Andrzej Sawicki 2024-03-25 15:12:40
Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie - ilość 2 sztuki Andrzej Sawicki 2024-03-25 15:05:07
Uchwała Nr CX/601/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:01:56
Uchwała Nr CX/600/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:01:35
Uchwała Nr CX/599/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo, gmina Nowogard? . Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:01:13
Uchwała Nr CX/598/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:00:54
Uchwała Nr CX/598/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:00:42
Uchwała Nr CX/597/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 12:00:22
Uchwała Nr CIX/596/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:59:26
Uchwała Nr CIX/595/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:59:03
Uchwała Nr CIX/594/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:58:38
Uchwała Nr CIX/593/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:58:19
Uchwała Nr CIX/592/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:57:58
Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej Andrzej Sawicki 2024-03-25 11:30:02
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Tomasz Zadróżny 2024-03-24 14:06:13
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że na wniosek z dnia 13.03.2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek handlowo-usługowy), budowa zewnętrznego dźwigu osobowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 89/5 i 326 w obrębie 3 miasta Nowogard, gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2024-03-21 13:08:11
GKMiOŚ.271.5.2024.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-03-21 12:58:13
GKMiOŚ.271.5.2024.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-03-21 12:57:59