Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SP nr 3 - zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych Andrzej Sawicki 2021-07-06 14:59:54
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-07-06 14:54:46
Uchwała nr XLVIII/256/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 r. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:37:33
Ogłoszenie na Instruktora letniego Orlika Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:36:13
Uchwała nr XLVIII/257/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie". Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:24:59
Uchwała nr XLVIII/258/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie kontroli pobieranych opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:24:38
Uchwała nr XLVIII/257/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie". Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:24:27
Uchwała nr XLVIII/256/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 r. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:24:14
Uchwała nr XLVIII/255/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:24:04
Uchwała nr XLVIII/254/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:23:43
Uchwała nr XLVIII/253/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowogard na lata 2021-2025. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:23:27
Uchwała nr XLVIII/252/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:23:17
Uchwała nr XLVIII/251/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:23:06
Uchwała nr XLVIII/250/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za 2020 rok. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:22:53
Uchwała nr XLVIII/249/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku o przeprowadzenie działań kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli w przedmiocie sprzedaży działki 103/7 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:22:40
Uchwała nr XLVIII/248/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Nowogardu Ks. Kazimierzowi Łukjaniukowi. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:22:28
Uchwała nr XLVIII/247/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za 2020 rok Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:22:14
Uchwała nr XLVII/246/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży działki 103/7 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-07-06 11:21:58
SP nr 3 - zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:56:24
SP nr 3 - zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:56:06
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:44:22
GKMiOŚ.271.6.2021.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:01:22
GKMiOŚ.271.6.2021.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:00:31
GKMiOŚ.271.6.2021.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2021-07-05 14:00:14
Komunikat z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 w obrębie Długołęka w gminie Nowogard?. Andrzej Sawicki 2021-07-05 13:58:37
Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-07-05 13:21:05
Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-07-05 13:20:23
Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-07-05 13:19:28
Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-07-05 13:17:41
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Andrzej Sawicki 2021-07-05 12:38:13
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu ?Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu?. Andrzej Sawicki 2021-07-05 12:27:43
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn? Andrzej Sawicki 2021-07-05 12:25:37
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2021-07-05 09:58:49
PiZP.240.169.1.2021 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej 2021 - II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2021-07-02 14:56:56
Wykaz Nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonych do dzierżawy - lipiec Andrzej Sawicki 2021-07-02 14:56:08
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice Andrzej Sawicki 2021-07-02 14:55:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice Andrzej Sawicki 2021-07-02 14:54:24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 13/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia de63 klasy 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-07-02 14:03:59
Przetarg nr RE.271.03.2021 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Tomasz Zadróżny 2021-07-02 12:55:32
Przetarg nr RE.271.03.2021 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Tomasz Zadróżny 2021-07-02 12:55:17