Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 05.01.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci : wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych : 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 187, 274 i 188/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard; oraz umorzeniu postępowania w pozostałej części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych 145/11 i 145/12 w obrębie 6 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-16 13:45:39
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2023-01-16 13:43:41
Zapytanie ofertowe Nr 331/03/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Tomasz Zadróżny 2023-01-16 13:34:04
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły chemiczne i przemysłowe Andrzej Sawicki 2023-01-16 12:42:55
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły biurowe Andrzej Sawicki 2023-01-16 12:42:37
Zapytanie ofertowe na trenera środowiskowego-Animator Orlik 2023 Andrzej Sawicki 2023-01-16 09:44:08
OPS.331.41.2022 Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2023r. Andrzej Sawicki 2023-01-16 09:08:24
Zapytanie ofertowe Nr 331/03/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Tomasz Zadróżny 2023-01-13 16:09:06
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2023-01-13 15:28:30
GKMiOŚ.7031.1.2023.AA Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-13 15:07:23
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11 ob. Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-13 15:05:42
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Andrzej Sawicki 2023-01-13 15:04:46
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Andrzej Sawicki 2023-01-13 15:04:38
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły chemiczne i przemysłowe Andrzej Sawicki 2023-01-13 12:15:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na artykuły biurowe Andrzej Sawicki 2023-01-13 12:15:06
OPS.331.41.2022 Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2023r. Tomasz Zadróżny 2023-01-12 15:09:27
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2023-01-12 14:08:50
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2023-01-12 14:08:01
Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Zadróżny 2023-01-12 11:01:06
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 Stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2023 Andrzej Sawicki 2023-01-12 08:11:55
Zapytanie ofertowe Nr 331/03/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-01-11 14:53:28
Zapytanie ofertowe Nr 331/03/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-01-11 14:46:12
Zapytanie ofertowe Nr 331/03/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Tomasz Zadróżny 2023-01-11 09:48:25
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-10 15:06:21
Protokół Nr LXXI.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 06 października 2022 roku w trybie hybrydowym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:27:05
Protokół Nr LXIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 03 sierpnia 2022 roku w trybie hybrydowym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:26:41
Protokół Nr LXVIII.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 08 lipca 2022 roku w trybie zdalnym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:26:19
Protokół Nr LXIV.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 11 maja 2022 roku Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:26:01
Protokół Nr LXX/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w trybie stacjonarnym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:25:24
Protokół Nr LXIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 03 sierpnia 2022 roku w trybie hybrydowym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:25:05
Protokół Nr LXVIII.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 08 lipca 2022 roku w trybie zdalnym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:24:53
Protokół Nr LXIV.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 11 maja 2022 roku Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:24:35
Protokół Nr LXVII/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniach 29 czerwca 2022 roku Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:24:02
Protokół Nr LXVI.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniach 08 czerwca 2022 roku w trybie zdalnym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:23:38
Protokół Nr LXV.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniach 23 maja 2022 roku w trybie zdalnym Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:23:11
Protokół Nr LXIV.N/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 11 maja 2022 roku Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:22:47
Protokół Nr LXIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniach 11 maja 2022 roku Andrzej Sawicki 2023-01-10 14:22:29
2022/S 194-546840 Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Tomasz Zadróżny 2023-01-10 14:12:34
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-10 13:57:22
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:33:16