Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarądzenie nr 22/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na reazlizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:05:29
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-02 14:49:30
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-02 14:48:45
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-02 14:48:38
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-02 14:48:15
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-02 14:47:44
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-02 13:55:07
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2021-03-01 12:11:09
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-03-01 11:58:07
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : rozwoju wsi oraz upowszechniania kultury w społeczności wiejskiej, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, wsparcia dla emerytów i rencistów, opieki społecznej , ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-02-26 13:59:33
SSiO.2600.18.2020.KK Zarządzanie i Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla podległych mu jednostek Tomasz Zadróżny 2021-02-26 13:58:49
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Andrzej Sawicki 2021-02-25 11:54:32
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Tomasz Zadróżny 2021-02-25 11:26:44
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-02-25 11:24:50
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu. Tomasz Zadróżny 2021-02-25 11:20:03
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-02-25 11:19:45
PiZP.240.79.2021 AK DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH URZĄDZEŃ SKATEPARKU W NOWOGARDZIE ORAZ DEMONTAŻ DWÓCH STARYCH URZĄDZEŃ Tomasz Zadróżny 2021-02-25 08:34:37
PiZP.240.79.2021 AK DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH URZĄDZEŃ SKATEPARKU W NOWOGARDZIE ORAZ DEMONTAŻ DWÓCH STARYCH URZĄDZEŃ Tomasz Zadróżny 2021-02-25 08:34:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2021-02-24 15:30:08
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-24 12:21:37
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 15 grudnia 2020 r. do 24 lutego 2021 r. Andrzej Sawicki 2021-02-24 09:44:46
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim Tomasz Zadróżny 2021-02-23 15:35:33
IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-23 15:33:43
Zapytanie ofertowe na "Obsługę i konserwacją pojemników do gromadzenia psich nieczystości". Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:10:46
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:09:55
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:09:17
Urząd Miejski w Nowogardzie zatrudni pracowników z umiejętnościami ogólnobudowlanymi. Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:08:12
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 2 w obrębie 1 miasta Nowogard; 591, 572/3, 569, 565/7, 557/15, 557/16, 573/2, 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-22 15:08:58
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-22 14:08:21
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-22 14:07:54
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-19 18:07:52
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-19 18:07:18
Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na :"Prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:28:03
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:26:35
IiR.7015.6.2021.AM_Zapytanie ofertowe_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach:Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:20:26
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 167/2 pow 9,4 ha Dąbrowa Nowogardzka Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:32:11
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:31:35
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:31:08
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:48:11
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 167/2 pow 9,4 ha Dąbrowa Nowogardzka Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:38:40