Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim Andrzej Sawicki 2021-03-09 13:51:11
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-03-08 12:45:05
GKMiOŚ.271.1.2020-2021.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-08 12:24:26
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-08 08:10:39
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-08 08:10:02
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości Andrzej Sawicki 2021-03-05 14:57:59
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości czesc 3 Andrzej Sawicki 2021-03-05 14:54:32
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 2 Andrzej Sawicki 2021-03-05 14:39:34
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 1 Andrzej Sawicki 2021-03-05 14:32:20
Zapytanie ofertowe na meble szkolne - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-03-05 13:55:28
Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2021-03-05 13:43:18
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2021-03-05 13:40:25
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-03-05 13:39:45
IiR.7015.5.2021.KT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-03-04 15:13:37
IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej Andrzej Sawicki 2021-03-04 15:12:52
IiR.7015.8.2021.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Promenady w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-03-04 15:11:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2021-03-04 14:52:57
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 Tomasz Zadróżny 2021-03-04 13:03:57
Marzec 2021 wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Tomasz Zadróżny 2021-03-04 13:01:42
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV.N sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 9 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-03-04 12:59:11
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżwę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 4 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-04 08:25:27
GKRPA.814.9.2021.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2021-03-03 15:16:46
GKMiOŚ.7031.4-1.2020.AA Opracowanie dokumentacji projektowej z branży telekomunikacyjnej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-03 15:01:41
GKRPA.814.10.2021.MK Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2021-03-03 14:58:50
GKRPA.814.9.2021.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2021-03-03 14:57:00
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-03 14:55:04
GKRPA.814.8.2021.MK Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:25:26
Dokumentacja projektowa ,,Budowa chodnika w miejscowości Karsk" termin do 01-03-2021 Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:24:32
GKMiOŚ.271.1.2021.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:22:19
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:19:49
GKRPA.814.12.2021.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:15:54
GKRPA.814.8.2021.MK Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:10:40
GKRPA.814.9.2021.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2021-03-03 13:03:14
GKRPA.814.12.2021.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:44:02
GKRPA.814.10.2021.MK Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:43:53
GKRPA.814.12.2021.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:42:51
GKRPA.814.10.2021.MK Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:34:25
Zarądzenie nr 22/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na reazlizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:31:41
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:07:56
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-03 12:06:35