Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na Rozbudowę świetlicy w Karsku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-30 13:53:31
Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-30 13:51:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Żabowo Tomasz Zadróżny 2022-12-30 11:46:25
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Tomasz Zadróżny 2022-12-30 11:45:17
Zapytanie ofertowe " Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard" Tomasz Zadróżny 2022-12-30 11:43:07
GKMiOŚ.271.9.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo - Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 10:53:05
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 10:51:47
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 08:43:06
SSiO.2600.8.2022.BS którego przedmiotem jest "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard na 2023 rok" Tomasz Zadróżny 2022-12-30 08:26:20
Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu o unieważnieniu wykazu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 411, obr. 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-29 15:13:14
GKMiOŚ.7031.22.3.2022.AA Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Tomasz Zadróżny 2022-12-29 15:12:14
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-29 15:11:03
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej OŚiGW.6220.6.7.2022 Tomasz Zadróżny 2022-12-29 15:09:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.547.2022.BW Tomasz Zadróżny 2022-12-29 15:08:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.545.2022.BW Tomasz Zadróżny 2022-12-29 15:07:34
PiZP.240.343.2022 AK Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wywóz nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2023" Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:35:00
PiZP.240.344.2022 AK Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń paliwowych Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2023 Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:34:22
SSiO.2110.29.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:25:19
Uchwała Nr LXXVII/426/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na rok 2023 roku. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:47
Uchwała Nr LXXVII/425/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:33
Uchwała Nr LXXVII/424/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:20
Uchwała Nr LXXVII/423/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:08
Uchwała Nr LXXVII/422/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:47
Uchwała Nr LXXVII/421/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:33
Uchwała Nr LXXVII/420/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:22
Uchwała Nr LXXVII/419/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2023 ? 2028. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:58
Uchwała Nr LXXVII/418/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:26
Uchwała Nr LXXVII/417/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:04
Uchwała Nr LXXVII/416/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:20:50
Uchwała Nr LXXVII/415/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słajsino. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:20:27
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:45:50
Projekt budowy świetlicy w Kulicach - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:39:37
Zapytania, wnioski i odpowiedzi z LXXV sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 23 listopada 2022 roku Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:27:23
GKMiOŚ.7031.22.3.2022.AA Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Andrzej Sawicki 2022-12-27 15:40:24
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Andrzej Sawicki 2022-12-27 15:39:06
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXVIII sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie: 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2022-12-27 14:46:29
Zakup monitora interaktywnego Andrzej Sawicki 2022-12-27 14:44:12
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-12-27 09:12:43
GKMiOŚ.271.9.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo - Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-12-27 09:11:49
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-23 18:44:26