Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytania i odpowiedzi z CIV sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 20 grudnia 2023 roku Andrzej Sawicki 2024-01-09 10:11:40
Zapytania z C sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 22 listopada 2023 roku Andrzej Sawicki 2024-01-09 10:10:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:24:54
Wykaz nr 2/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 411/2, obręb 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:23:29
Wykaz nr 1/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 411/1, obręb 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:23:04
PiZP.240.320.2023 AK Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wywóz nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:22:18
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:21:40
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 3 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:21:19
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:20:54
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 1 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:20:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystości na potrzeby Przedszkola nr 1 Niezapominajka w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:12:24
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu Andrzej Sawicki 2024-01-05 15:07:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie zaprasza do składania ofert na: przegląd, serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-01-05 12:02:07
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:38:00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:32:44
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:29:42
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:29:10
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:28:52
Uchwała Nr CIV/567/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2024-2026 Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:24:01
Uchwała Nr CIV/567/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2024-2026 Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:04:04
Referent w wydziale GNGR Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:48:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na: "Zakup pelletu drzewnego opałowego certyfikowanego A1 dla Szkoły Podstawowej w Długołęce" Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:42:48
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na: "Zakup pelletu drzewnego opałowego certyfikowanego A1 dla Szkoły Podstawowej w Długołęce" Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:41:21
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:23:16
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:02:13
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:01:43
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:01:10
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:00:51
PiZP.240.310.2023 AK Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-01-04 14:59:20
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2024-01-04 14:35:49
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie statutu sołectwa Warnkowo Tomasz Zadróżny 2024-01-04 14:27:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Andrzej Sawicki 2024-01-04 14:06:28
GKMiOŚ.271.11.2023.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2024-01-04 10:40:05
GKMiOŚ.271.11.2023.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2024-01-04 10:39:21
GKMiOŚ.271.9.2.2023.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie". Andrzej Sawicki 2024-01-04 08:42:45
Referent w wydziale GNGR Andrzej Sawicki 2024-01-04 07:34:54
IiR.271.10.1.2023.MKS Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo Tomasz Zadróżny 2024-01-03 15:59:03
SSiO.2600.1.2024.BS Bezgotówkowy zakup paliwa na 2024 rok. Tomasz Zadróżny 2024-01-03 15:51:55
SSiO.2600.1.2024.BS Bezgotówkowy zakup paliwa na 2024 rok. Tomasz Zadróżny 2024-01-03 15:51:37
Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-01-03 15:41:16