Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr XXXI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - nie zwołano Andrzej Sawicki 2021-03-16 11:11:19
Protokół nr XXXI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - nie zwołano Andrzej Sawicki 2021-03-16 11:05:51
Protokół nr XXXI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - nie zwołano Andrzej Sawicki 2021-03-16 11:05:32
GKMiOŚ.271.1.2020-2021.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-16 10:43:14
Informacja dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2021-03-15 15:06:41
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Tomasz Zadróżny 2021-03-15 15:05:54
Zarządzenie nr 35/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-15 15:05:11
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-15 14:04:51
Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.03.2021 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tomasz Zadróżny 2021-03-15 14:04:20
Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.03.2021 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2021-03-15 14:04:00
Zarządzenie nr 31/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-15 14:03:26
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2021-03-15 11:38:40
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-12 11:23:53
Informacja o wyniku ustnego przetargu na dzierżawę działki o numerze ewidencyjnym 167/2 obręb Dąbrowa Nowogardzka Andrzej Sawicki 2021-03-11 14:56:00
Interpelacje, zapytania i odpowiedzi z XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-03-11 14:54:28
Interpelacje, zapytania i odpowiedzi z XLI.N sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 04 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-03-11 14:53:00
OFERTA PRACY / PSYCHOLOG SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2021-03-11 14:34:17
Uchwała nr XLIII/231/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:58:00
Uchwała nr XLIII/230/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2021 rok Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:57:43
Uchwała nr XLIII/229/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:57:15
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 11 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:53:32
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnianie powierzchni handlowej dla lokalnych przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji Wielkanocnych i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym, w terminie od 22 marca 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku. Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:50:20
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postęopowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 12 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-11 11:47:45
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-11 09:19:29
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie do 30 czerwca 2021 r - kierunek Wierzbięcin Tomasz Zadróżny 2021-03-11 09:19:13
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2021-03-10 13:47:25
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:12:45
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:12:15
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:10:31
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:07:49
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżwę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 4 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:07:44
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżwę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 4 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 15:07:34
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:59:30
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:57:33
Zarądzenie nr 22/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na reazlizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:57:29
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:57:19
Zarądzenie nr 22/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na reazlizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:56:00
Zarządzenie nr 21A/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Bawcie się kolorami" Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:48:01
PiZP.240.79.2021 AK DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH URZĄDZEŃ SKATEPARKU W NOWOGARDZIE ORAZ DEMONTAŻ DWÓCH STARYCH URZĄDZEŃ Tomasz Zadróżny 2021-03-09 14:29:27
IiR.7015.6.2021.AM_Zapytanie ofertowe_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach:Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-03-09 13:51:54