Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.1.2024.MG Dostawę frezu asfaltowego i kruszyw na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-10 11:53:11
GKMiOŚ.271.1.2024.MG Dostawę frezu asfaltowego i kruszyw na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-10 11:53:05
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-10 07:47:06
Uchwała Nr CVI/574/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2024 rok Andrzej Sawicki 2024-01-09 13:23:53
Uchwała Nr CVI/578/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/529/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2024-01-09 11:38:20
Uchwała Nr CVI/577/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 Andrzej Sawicki 2024-01-09 11:38:05
Uchwała Nr CVI/576/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 Andrzej Sawicki 2024-01-09 11:37:46
Uchwała Nr CVI/575/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2024-2035 Andrzej Sawicki 2024-01-09 11:37:29
Uchwała Nr CVI/574/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2024 rok Andrzej Sawicki 2024-01-09 11:36:51
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela tyflopedagoga w wymiarze 2/22 etatu. Andrzej Sawicki 2024-01-09 10:17:48
Zapytania i odpowiedzi z CIV sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 20 grudnia 2023 roku Andrzej Sawicki 2024-01-09 10:11:40
Zapytania z C sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 22 listopada 2023 roku Andrzej Sawicki 2024-01-09 10:10:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:24:54
Wykaz nr 2/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 411/2, obręb 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:23:29
Wykaz nr 1/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 411/1, obręb 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:23:04
PiZP.240.320.2023 AK Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wywóz nieczystości z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:22:18
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:21:40
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 3 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:21:19
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:20:54
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 1 Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:20:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystości na potrzeby Przedszkola nr 1 Niezapominajka w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2024-01-08 13:12:24
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu Andrzej Sawicki 2024-01-05 15:07:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie zaprasza do składania ofert na: przegląd, serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-01-05 12:02:07
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:38:00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:32:44
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:29:42
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:29:10
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:28:52
Uchwała Nr CIV/567/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2024-2026 Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:24:01
Uchwała Nr CIV/567/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2024-2026 Andrzej Sawicki 2024-01-05 11:04:04
Referent w wydziale GNGR Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:48:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na: "Zakup pelletu drzewnego opałowego certyfikowanego A1 dla Szkoły Podstawowej w Długołęce" Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:42:48
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na: "Zakup pelletu drzewnego opałowego certyfikowanego A1 dla Szkoły Podstawowej w Długołęce" Andrzej Sawicki 2024-01-05 10:41:21
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:23:16
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:02:13
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:01:43
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:01:10
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-04 15:00:51
PiZP.240.310.2023 AK Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-01-04 14:59:20
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2024-01-04 14:35:49