Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:45:14
GNGR.27.2021/IK Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Sołectwa Kulice Tomasz Zadróżny 2021-04-06 16:00:25
GNGR.27.2.2021/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby Sołectwa Sikorki Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:58:50
Wykaz nieruchomości przeznaczanej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:57:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:51:22
Dzierżawa cz. działki nr. 121 obr.3 m. Nowogard przy ulicy Promenada 2 (plaża miejska) z przeznaczeniem na cele gastronomiczne Andrzej Sawicki 2021-04-06 12:59:01
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 16:08:26
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:55:25
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:55:18
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:54:57
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:54:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej marzec 2021 Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:50:18
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-01 14:04:40
Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych US-07dla OSP Osowo Andrzej Sawicki 2021-04-01 12:07:20
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Andrzej Sawicki 2021-03-31 12:35:56
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Andrzej Sawicki 2021-03-31 12:34:51
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:32
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:19
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:03
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:09:33
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-03-30 15:39:54
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-03-30 15:38:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn". Andrzej Sawicki 2021-03-30 14:42:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-30 14:40:45
OFERTA PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 w NOWOGARDZIE ROK SZKOLNY 2021/2022 Andrzej Sawicki 2021-03-30 13:29:46
OFERTA PRACY PSYCHOLOGA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w NOWOGARDZIE ROK SZKOLNY 2021/2022 Andrzej Sawicki 2021-03-30 13:29:21
OFERTA PRACY NAUCZYCIELA GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 w NOWOGARDZIE ROK SZKOLNY 2021/2022 Andrzej Sawicki 2021-03-30 12:22:29
Dokumentacja projektowa ,,Budowa chodnika w miejscowości Karsk" termin do 01-03-2021 Tomasz Zadróżny 2021-03-29 14:54:38
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-03-29 14:49:11
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-03-29 14:48:55
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-03-29 14:46:49
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-03-29 14:46:31
IiR.7015.8-1.2021.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Promenady w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-26 15:40:33
PiZP.240.117.2021 AK Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w miejscowości Żabowo 5/4 Tomasz Zadróżny 2021-03-26 15:39:14
PiZP.240.116.2021 AK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku handlowo-usługowym przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-03-26 14:21:07
GKMiOŚ.7031.6.2021.AA"Wymiana kabli zasilających oświetlenia ulicznego na terenie - termin 8.04.2021r. godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-03-26 13:32:12
PiZP.240.115.2021.AK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Dostawa wraz z montażem dwóch nowych urządzeń skateparku w Nowogardzie oraz demontaż dwóch starych urządzeń" Tomasz Zadróżny 2021-03-26 13:29:31
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2020 Tomasz Zadróżny 2021-03-26 11:53:30
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2020 Tomasz Zadróżny 2021-03-26 11:53:20
GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Tomasz Zadróżny 2021-03-26 09:29:26