Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXV/408/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Maszko" Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:04:06
Uchwała Nr LXXV/408/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Maszko" Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:03:50
Uchwała Nr LXXV/407/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:03:15
Uchwała Nr LXXV/406/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:03:05
Uchwała Nr LXXV/407/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:02:17
Uchwała Nr LXXV/406/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:01:56
Uchwała Nr LXXV/405/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:01:27
Uchwała Nr LXXV/404/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:01:03
Uchwała Nr LXXV/403/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie podatku rolnego na rok 2023. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:00:45
Uchwała Nr LXXV/402/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:00:14
Uchwała Nr LXXIV/401/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-12-05 14:34:50
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 13:43:17
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:53:36
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:53:29
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:53:20
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:53:11
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:52:46
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:52:22
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:51:55
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-05 10:51:35
Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Numer referencyjny: GOK.271.5.2022.AG Tomasz Zadróżny 2022-12-02 14:46:20
GKMiOŚ.271.3.2022.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-02 14:46:09
GKMiOŚ.271.3.2022.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-02 14:45:33
GNGR.271.20.2022.IK Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych na świetlicę wiejską - Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2022-12-02 11:09:23
GNGR.271.14.2022.IK Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-02 09:49:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 01.12.2022r. o wydaniu w dniu 01.12.2022r. decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 459 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard : realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa przepompowni ścieków os. Radosław wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Nowogard''. Tomasz Zadróżny 2022-12-01 15:30:02
SP1.341.116.22 - sprzęt sportowy Szkoła Podstawowa nr 1 Tomasz Zadróżny 2022-12-01 15:24:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 01.12.2022r. o wydaniu w dniu 01.12.2022r. decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 459 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard : realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa przepompowni ścieków os. Radosław wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Nowogard''. Tomasz Zadróżny 2022-12-01 12:27:35
Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Numer referencyjny: GOK.271.5.2022.AG Tomasz Zadróżny 2022-12-01 12:26:22
SPB.271.7.2022 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasz Zadróżny 2022-12-01 11:05:26
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 - Przedszkole nr 3 Tomasz Zadróżny 2022-12-01 10:50:13
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 - Przedszkole nr 3 Tomasz Zadróżny 2022-12-01 10:49:51
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:04:49
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:04:39
GKMiOŚ.271.3.2022.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:03:03
GKMiOŚ.271.3.2022.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:02:21
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:02:00
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:01:39
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-11-30 15:01:33
Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok Andrzej Sawicki 2022-11-30 13:16:36