Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie NR 48/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:34:33
IiR.271.2.2022 Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:15:09
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:14:39
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:14:08
IiR.271.1.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:11:50
IiR.271.1.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:11:19
Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie"- Część I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego Otwarcie ofert: 13.06.2022 r. godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:11:09
Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie"- Część I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego Otwarcie ofert: 13.06.2022 r. godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2022-06-13 14:10:43
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI w SP2 Tomasz Zadróżny 2022-06-10 12:15:38
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-10 09:42:36
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-10 09:42:07
Wybrani sołtysi gminy Nowogard na kadencję 2015 - 2019 Tomasz Zadróżny 2022-06-10 09:27:22
Wybrani sołtysi gminy Nowogard na kadencję 2015 - 2019 Tomasz Zadróżny 2022-06-10 09:27:07
OPS 331/20/2022 Zapytanie ofertowe na środki czystości. Tomasz Zadróżny 2022-06-09 15:15:41
Uchwała nr LXVI/352/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-06-09 09:27:26
Uchwała nr LXVI/351/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-06-09 09:27:03
IiR.7015.4.20222_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-08 14:05:24
IiR.7015.20222_Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-08 13:22:10
IiR.271.2.2022 Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Andrzej Sawicki 2022-06-08 13:20:15
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVI.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 08 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie: 14.00 w trybie zdalnym Tomasz Zadróżny 2022-06-08 10:16:01
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Andrzej Sawicki 2022-06-08 09:19:28
GKMiOŚ.271.4.3.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-07 12:47:50
Oferta pracy na stanowisku woźna oddziałowa - Przedszkole nr 4 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-07 12:32:13
IiR.7015.17.2022_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie-I Etap - w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Andrzej Sawicki 2022-06-06 15:20:46
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Monitor Interaktywny / Samsung profesjonalny WM75A 75 cali Flip3 - z certyfikowanym uchwytem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-06 14:39:37
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2022-06-03 16:10:31
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-06-03 16:10:08
Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Andrzej Sawicki 2022-06-03 15:08:08
Dyżur Przewodniczącej Rady (zakładka menu) Andrzej Sawicki 2022-06-03 15:07:21
Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.05.2022 r. w sparwie zmiany Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-06-03 11:11:36
GKMiOŚ.271.2.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-06-03 11:08:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy czerwiec 2022 Andrzej Sawicki 2022-06-02 13:44:24
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni : Nauczyciela języka niemieckiego Tomasz Zadróżny 2022-06-02 09:02:44
PiZP.240.165.2022 AK Roczny przegląd i ocena stanu technicznego skateparku, placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie gminy Nowogard - 2022 Andrzej Sawicki 2022-06-01 14:02:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach- przebudowa zastawki na rzece Dobrzyca w km 8+975 Andrzej Sawicki 2022-06-01 09:47:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Wykonanie usługi brakarskiej wraz z operatem brakarskim ,dla ok. 100 szt. drzew stanowiących wywrot i złom na terenie działki, nr 72 oraz 74 obręb 1 miasta Nowogard" Andrzej Sawicki 2022-05-31 13:37:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie pięciu cyprysików z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie pryz ul. Gryfitów 4, działki nr 99/9, obręb 6, m. Nowogard, naliczonej w pkt 5 sentencji decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r. znak: GKMiOŚ.6131.35.2018.AB. Andrzej Sawicki 2022-05-31 13:34:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie pięciu cyprysików z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie pryz ul. Gryfitów 4, działki nr 99/9, obręb 6, m. Nowogard, naliczonej w pkt 5 sentencji decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r. znak: GKMiOŚ.6131.35.2018.AB. Andrzej Sawicki 2022-05-31 13:34:07
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-05-31 09:38:10
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2021/2022 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. Tomasz Zadróżny 2022-05-31 09:36:10