Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 18/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na stacji elektroenergetycznej SN/WN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 29 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2023-08-25 13:51:54
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ?pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 19/3, 119/1, 36, 30/1 w obrębie Łęgno, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2023-08-25 13:51:32
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 32/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2023-08-25 13:51:08
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę zestawu band do unihokeja na boisko o wymiarach 24 m x 14 m + wózek do transportu i magazynowania do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-08-25 13:32:51
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Monitor Interaktywny / Samsung profesjonalny WM75A 75 cali Flip3 - z certyfikowanym uchwytem - ilość 2 sztuki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-24 14:14:10
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Meble szkolne dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-24 11:52:21
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Monitor Interaktywny / Samsung profesjonalny WM75A 75 cali Flip3 - z certyfikowanym uchwytem - ilość 2 sztuki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-24 11:51:58
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438 i 419/2 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2023-08-24 10:30:50
Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia ekopracowni IILO w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-24 10:08:49
Informacja dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:47:52
Informacja dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:47:01
Komunikaty i akty prawne: Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:45:01
Wykaz komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:43:02
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:42:16
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-08-23 13:40:41
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę zestawu band do unihokeja na boisko o wymiarach 24 m x 14 m + wózek do transportu i magazynowania do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-08-23 12:12:14
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2023-08-23 12:06:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XCIII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza i radnych z dnia 22 sierpnia 2023 roku. Początek obrad: 28 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie: 15:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-08-23 11:56:31
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 04 września 2023r. do 22 grudnia 2023r. Andrzej Sawicki 2023-08-23 10:20:21
Referent w wydziale RLFKiS- ds sportu Andrzej Sawicki 2023-08-23 10:19:11
Nabór na wolne stanowisko Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego,Funduszy,Kultury i Spotru Andrzej Sawicki 2023-08-23 10:18:15
Nabór na wolne stanowisko kierownika wydziału Inwestycje i Remonty Andrzej Sawicki 2023-08-22 15:19:13
Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.08.2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Szczytniki Andrzej Sawicki 2023-08-22 14:18:04
OFERTY PRACY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE Andrzej Sawicki 2023-08-22 13:26:06
PiZP.240.238.2023 AK Wykonanie prac zduńskich w budynkach komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2023 Andrzej Sawicki 2023-08-22 13:09:36
PiZP.240.237.2023 AK Zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2023 Andrzej Sawicki 2023-08-21 14:41:43
PiZP.240.237.2023 AK Zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2023 Andrzej Sawicki 2023-08-21 14:41:29
Zapytanie ofertowe na ,,opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków w tym kart adresowych dla zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, rejestru zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych, planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowogard na lata 2024 ? 2027" Andrzej Sawicki 2023-08-21 14:39:57
Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2023-08-21 14:32:43
OFERTY PRACY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE Andrzej Sawicki 2023-08-21 13:06:01
IiR.7015.14.2023_Zapytanie ofertowe Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Andrzej Sawicki 2023-08-21 13:04:06
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodno ? kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 65/1, 56/6, 62 i 115/14 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2023-08-21 12:40:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac konserwacyjnych przy murach obronnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-21 12:39:28
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko: "Psychologa w Szkole Podstawowej w Długołęce" Andrzej Sawicki 2023-08-21 11:46:38
PiZP.240.236.2023 AK Remont komina na budynku mieszkalnym przy ulicy Wartckiej 5/2 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-08-18 15:51:08
PiZP.240.235.2023 AK Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin 38 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-08-18 15:45:30
PiZP.240.235.2023 AK Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin 38 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-08-18 15:45:09
Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-08-18 15:42:57
IiR.7015.8.2023.KU Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 6 w miejscowości Słajsino - w formule zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2023-08-18 15:40:44
PiZP.240.200.2023 AK Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-08-17 15:28:02