Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:30:30
6 Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:30:22
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:41:40
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:31:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:31:06
GKMiOŚ.271.1.2024.AW Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:20:26
Zaproszenie do złożenia oferty z zakresu medycyny pracy Andrzej Sawicki 2024-01-22 13:47:11
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2024-01-22 12:07:33
IiR.7015.21.1.20TC.TC Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2024-01-22 10:58:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2024-01-22 10:50:32
IiR.271.10.1.2023.MKS Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo Andrzej Sawicki 2024-01-22 10:34:38
Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew z terenu miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-22 10:25:07
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-19 19:06:00
GKMiOŚ.271.1.2024.MG Dostawę frezu asfaltowego i kruszyw na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-19 14:49:16
OPS.331.1.2024 - Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-01-18 16:50:12
OPS.331.1.2024 - Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-01-18 16:46:35
OPS.331.1.2024 - Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-01-18 16:46:23
OPS.331.1.2024 - Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-01-18 16:46:14
OPS.331.1.2024 - Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w placówce wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-01-18 16:45:55
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:06:20
Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:05:26
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:04:24
Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:03:43
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:03:13
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:02:48
Odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 15:01:41
Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących oraz posiadających właścicieli z terenu Gminy Nowogard w 2024 roku Andrzej Sawicki 2024-01-18 14:57:07
Wykonawstwo prac geodezyjnych na zlecenie Gminy Nowogard 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-18 13:10:46
Wykonawstwo operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Nowogard 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-18 13:09:57
Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 08:02:02
Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.01.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:51:17
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości gruntowej na las gospodarczej oznaczonej jako działki nr 6/1 w obrębie Grabin na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:50:33
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 226 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard. Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:49:29
Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 226 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:48:39
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 226 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:47:15
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości gruntowej na las gospodarczej oznaczonej jako działki nr 6/1 w obrębie Grabin na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-18 07:45:49
IiR.271.9.2.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny Etap Andrzej Sawicki 2024-01-17 14:51:17
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Montaż zbiornika dwupłaszczowego, stalowego do ON 30 m3 wraz z dystrybutorem, gmina Nowogard, obręb Ostrzyca, dz. nr 1/5 Andrzej Sawicki 2024-01-17 14:50:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż zbiornika dwupłaszczowego, stalowego do ON 30 m3 wraz z dystrybutorem, gmina Nowogard, obręb Ostrzyca, dz. nr 1/5" Andrzej Sawicki 2024-01-17 14:49:02
Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, ob. ew. Glicko, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie. Andrzej Sawicki 2024-01-17 14:48:39