Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:56:49
Zapytanie ofertowe OPS 331/43/2022 - tonery Tomasz Zadróżny 2022-12-08 15:39:06
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-08 15:30:30
Zapytanie ofertowe OPS 331/42/2022 - artykuły biurowe Tomasz Zadróżny 2022-12-08 15:15:18
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:56:20
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:54:11
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:54:02
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:41
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:22
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:53:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy grudzień 2022 Andrzej Sawicki 2022-12-08 14:00:15
Budowa świetlicy w Sołectwie Żabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-08 09:53:36
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-08 09:21:22
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-12-07 16:30:33
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-07 16:11:54
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-07 16:10:13
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:57
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:16
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:13:07
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:11:13
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:11:05
Konkurs - ochrona zdrowia Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:04:16
Konkurs - ochrona zdrowia Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:03:52
Konkurs - opieka społeczna Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:02:56
Konkurs - opieka społeczna Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:02:47
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:02:05
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych Andrzej Sawicki 2022-12-07 15:01:54
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-07 12:31:56
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Andrzej Sawicki 2022-12-07 08:28:45
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Andrzej Sawicki 2022-12-06 15:01:18
GKMiOŚ.271.2.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-05 15:37:11
Uchwała Nr LXXV/414/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.) Tomasz Zadróżny 2022-12-05 15:17:13
Zapytanie ofertowe - środki czystości Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:10:57
Uchwała Nr LXXV/408/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Maszko" Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:06:22
Uchwała Nr LXXV/414/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.) Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:06:08
Uchwała Nr LXXV/413/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:05:50
Uchwała Nr LXXV/412/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:05:28
Uchwała Nr LXXV/411/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:05:11
Uchwała Nr LXXV/410/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie podatku od środków transportowych Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:04:42
Uchwała Nr LXXV/409/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Andrzej Sawicki 2022-12-05 15:04:22