Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Andrzej Sawicki 2021-04-15 13:04:55
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż YAMAHA STAGEPAS 1K ? ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY (2 ZESTAWY) Andrzej Sawicki 2021-04-15 12:46:58
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Tomasz Zadróżny 2021-04-15 11:28:16
GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Tomasz Zadróżny 2021-04-15 11:24:43
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-15 10:14:04
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Tomasz Zadróżny 2021-04-14 16:06:09
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2021-04-14 15:43:44
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-04-14 10:37:52
GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:42:30
Wykaz nr 8 dotyczący nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr 160/18 165/2 oraz 166/1 Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:41:17
Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:40:38
Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:32:20
Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:31:53
Regulamin organizacyjny wraz z strukturą Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - ujednolicony tekst. Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:29:53
Regulamin organizacyjny wraz z strukturą Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - ujednolicony tekst. Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:28:46
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowogardzie i schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:27:45
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości czesc 3 Andrzej Sawicki 2021-04-13 10:26:50
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 2 Andrzej Sawicki 2021-04-13 10:26:01
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 1 Andrzej Sawicki 2021-04-13 08:55:34
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości Andrzej Sawicki 2021-04-13 08:54:51
GKMiOŚ.7031.6.2021.AA"Wymiana kabli zasilających oświetlenia ulicznego na terenie - termin 8.04.2021r. godz 12:00 Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:23:49
Ogłoszenie o pracę - SP w Żabowie Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:22:37
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:21:26
Koordynator Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:19:57
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:19:15
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:18:54
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:17:09
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Andrzej Sawicki 2021-04-09 15:26:32
PiZP.240.117.2021 AK Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w miejscowości Żabowo 5/4 Andrzej Sawicki 2021-04-09 14:59:38
Zapytanie ofertowe na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:16:24
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 10.00 Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:14:16
Protokół Nr XXI.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:12:25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO AKTYWNEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2021-04-08 14:21:11
Protokół XXVI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 10 marca 2020 roku Tomasz Zadróżny 2021-04-08 13:17:46
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2020 Tomasz Zadróżny 2021-04-08 08:38:08
PiZP.240.115.2021.AK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Dostawa wraz z montażem dwóch nowych urządzeń skateparku w Nowogardzie oraz demontaż dwóch starych urządzeń" Tomasz Zadróżny 2021-04-07 15:11:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej kwiecień 2021 rok Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:49:35
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:47:52
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 59/1 obręb Żabowo, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:47:12
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:46:12