Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXVI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 12 grudnia 2022 roku. Początek obrad: 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16 :00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:41:06
SSiO.2600.8.2022.BS którego przedmiotem jest "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard na 2023 rok" Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:31:07
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:27:16
Zarządzenie nr 126/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 02.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym, w terminie od 06.12.2022 r. do 31.12.2022 r. Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:24:25
Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uproszczonej aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie za rok obrotowy 2022 Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:23:38
Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:23:19
Zarządzenie nr 126/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 02.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym, w terminie od 06.12.2022 r. do 31.12.2022 r. Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:23:09
Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-16 14:22:37
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2022-12-15 15:18:41
Zapytanie ofertowe OPS 331/46/2022 - usługi pogrzebowe Andrzej Sawicki 2022-12-15 13:54:58
Zapytanie ofertowe OPS 331/45/2022 - usługi przewozowe Andrzej Sawicki 2022-12-15 13:54:15
Ogłoszenie o pracę - SP Żabowo Andrzej Sawicki 2022-12-15 13:21:26
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-12-15 11:01:35
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa Maszyny sprzątającej - szorowarki akumulatorowej do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:59:03
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt. Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:54:03
Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:48:16
Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:43:39
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:36:40
Zakup monitora interaktywnego Andrzej Sawicki 2022-12-15 10:28:23
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 49/11 ob. Nowogard 4, m. Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-14 15:29:40
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXVII sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 21 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie: 10.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2022-12-14 15:28:42
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXVI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 12 grudnia 2022 roku. Początek obrad: 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16 :00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2022-12-14 15:14:48
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 09.12.2022r. decyzji nr 20/2022 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-12-14 14:51:12
Zapytanie ofertowe na roboty Andrzej Sawicki 2022-12-13 15:38:04
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci : wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części działek o nr geodezyjnych 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 187, 274 i 188/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-13 15:06:09
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-13 13:56:22
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa Maszyny sprzątającej - szorowarki akumulatorowej do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2022-12-13 13:55:26
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Historyczny Zespół Budowlany Zabudowa Dawnego Zespołu Folwarcznego Wierzbięcin 32, 35 znajdującego się na terenie działek o numerach ewidencyjnych 199/4 i 223/4 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:11:34
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- cmentarz komunalny w miejscowości Wyszomierz, dz. nr 295, obręb Wyszomierz, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:10:52
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:09:41
Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:09:03
Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 listopada 2022 roku - w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:07:31
Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:07:23
Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:06:59
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-12 11:06:27
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:57:55
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:57:04
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-09 18:56:18
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:57:10
GKMiOŚ.271.1-1.2022.AA "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4" Andrzej Sawicki 2022-12-09 13:57:02