Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.1.1.2024.TC Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach realizacji zadania pn: "Budowa żłobka miejskiego w Nowogardzie." Tomasz Zadróżny 2024-02-06 11:48:08
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-06 11:46:27
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-06 11:45:55
Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew z terenu miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-06 08:52:47
38 - Protokół Nr XXXVIII/2020 sesji zdalnej Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-06 08:47:58
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt Andrzej Sawicki 2024-02-05 15:15:56
IiR.271.12.2.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:46:33
98 - Protokół Nr XCVIII.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:44:58
96 - Protokół Nr XCVI.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 października 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:44:28
94 - Protokół Nr XCIV.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 07 września 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:43:43
93 - Protokół Nr XCIII.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:43:18
92 - Protokół Nr XCII.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2023 roku i 04 sierpnia 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:43:00
88 - Protokół Nr LXXXVIII.N/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 07 czerwca 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:42:20
87 - Protokół Nr LXXXVII/2023 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:41:59
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:39:14
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:37:18
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:37:10
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:33:46
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-05 13:33:20
Informacje, komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:43:36
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:41:47
Obwodowe Komisje Wyborcze Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:41:33
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:39:20
Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:38:45
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:38:26
Informacje, komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia Tomasz Zadróżny 2024-02-05 09:38:07
Oferta pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - KUCHARZ - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Tomasz Zadróżny 2024-02-02 15:36:59
Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę drzewa na terenie SP nr 3 Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-02 14:40:59
Uchwała Nr CIV/565/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Goleniowie Andrzej Sawicki 2024-02-01 13:18:03
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-01 11:31:47
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-02-01 11:31:26
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach Tomasz Zadróżny 2024-02-01 11:27:59
Postanowienie nr 217/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 grudnia 2023r w sprawie podziału Gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, nmerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Zadróżny 2024-01-31 13:24:49
Aktualności i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Zadróżny 2024-01-31 13:23:11
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-01-31 13:22:43
Kalendarz Wyborczy wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r Tomasz Zadróżny 2024-01-31 13:22:08
Kalendarz Wyborczy wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r Tomasz Zadróżny 2024-01-31 13:21:28
IiR.7015.12.4.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:58:28
IiR.7015.3.1.2024.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:57:35
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.01.2024 r. wydana decyzja nr 01/2024 o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4 kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 7, 69/20 i 96 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:01:32