Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.8.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-07-01 14:35:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-01 14:34:10
SP nr 3 - Zapytanie ofertowe na podręczniki i materiały ćwiczeniowe 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-01 14:23:43
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni od 01.09.2022r do 31.08.2023r. Tomasz Zadróżny 2022-07-01 08:16:41
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2022-07-01 08:14:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11 ob. 4 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-30 15:26:08
GNGR.271.02.2022.MO Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin. Tomasz Zadróżny 2022-06-30 14:55:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-30 14:54:06
IiR.271.8.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-06-30 14:53:08
IiR.271.8.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-06-30 14:52:45
SSiO.2110.14.2022.KK Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2022-06-28 18:43:13
SSiO.2110.13.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent prawno-administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Zadróżny 2022-06-28 18:42:17
SSiO.2110.13.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent prawno-administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Zadróżny 2022-06-28 18:41:40
Uchwała nr LXII/334/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Tomasz Zadróżny 2022-06-28 11:46:59
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni od 01.09.2022r do 31.08.2023r. Tomasz Zadróżny 2022-06-28 11:22:00
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKMiOŚ.6220.8.2021-2022.MB dla przedsięwzięcia pn. Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-06-28 10:02:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKMiOŚ.6220.7.2022.MB dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożli.wiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-28 10:02:07
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 23.06.2022r. o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 384/1 i 155/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-06-28 10:01:11
obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin Tomasz Zadróżny 2022-06-28 10:00:47
obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska Tomasz Zadróżny 2022-06-28 10:00:23
obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? przebudowa zastawki na rzece Dobrzyca w km 8+975 Tomasz Zadróżny 2022-06-28 09:59:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy czerwiec 2022 Tomasz Zadróżny 2022-06-28 09:57:15
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2022.04.29 Tomasz Zadróżny 2022-06-28 09:56:28
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Tomasz Zadróżny 2022-06-28 09:54:24
Informacja Dyrektora ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2022-06-24 10:04:18
Uchwała Nr XLII /349/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Trzechel Tomasz Zadróżny 2022-06-23 22:57:20
IiR.7015.20222_Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 15:11:15
IiR.7015.4.20222_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 15:10:19
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 13:10:08
IiR.7015.17.2022_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie-I Etap - w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Andrzej Sawicki 2022-06-23 12:42:12
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 12:40:27
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 12:40:11
GKMiOŚ.271.4.3.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 12:36:00
GKMiOŚ.271.4.3.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-06-23 12:35:49
331/21/2022 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r. Tomasz Zadróżny 2022-06-23 12:33:12
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVII sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 29 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie: 9 :00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2022-06-22 15:29:41
SSiO.2110.11.2022.KK - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2022-06-22 15:28:06
SSiO.2110.11.2022.KK - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2022-06-22 14:23:55
SSiO.2110.10.2022.KK - Referent w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2022-06-22 14:22:52
Interpelacje, zapytania i odpowiedzi z LXIII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 11 maja 2022roku Andrzej Sawicki 2022-06-22 14:20:53