Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-07-07 09:48:53
GKMiOŚ.271.1.4.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-06 15:44:11
GKMiOŚ.271.1.4.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-06 15:28:12
SPB.271.1.2022 - Zapytanie ofertowe na remont ogrodzenia i elewacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Błotnie. Tomasz Zadróżny 2022-07-06 14:03:54
Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-06 14:02:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 27.06.2022 r. decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 165 i 243/8 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-06 14:01:47
GKMiOŚ.271.6.2022.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Tomasz Zadróżny 2022-07-06 14:00:42
GKMiOŚ.271.6.2022.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Tomasz Zadróżny 2022-07-06 14:00:30
PiZP.240.26.5.2022 AK Wymiana pokrycia dachowego na budynku handlowo - usługowym przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie - VI postępowanie Tomasz Zadróżny 2022-07-06 13:59:05
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej Tomasz Zadróżny 2022-07-06 08:31:03
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA INFORMATYKI ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP3 Tomasz Zadróżny 2022-07-06 08:30:49
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP3 Tomasz Zadróżny 2022-07-06 08:30:32
Zarządzenie NR 58/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:46:14
Zarządzenie NR 55/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 Czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:45:48
Zarządzenie NR 57/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:45:36
Zarządzenie NR 56/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:45:06
Zarządzenie NR 55/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 Czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:43:28
Zarządzenie NR 54/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:43:17
Zarządzenie NR 54/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:43:14
Zarządzenie NR 53/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:43:03
Zarządzenie NR 53/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:43:00
Zarządzenie NR 52/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:42:50
Zarządzenie NR 52/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:42:47
51 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:42:39
51 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:42:36
Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie"- Część I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego Otwarcie ofert: 13.06.2022 r. godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:40:43
IiR.7015.16.2022.KU_Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania przylacza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700- Lecia w Nowogardzie- czesc I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:39:12
IiR.271.2.2022 Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania części kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:37:37
IiR.7015.16.2022.KU_Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania przylacza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700- Lecia w Nowogardzie- czesc I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:34:18
IiR.7015.17.2022_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie-I Etap - w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:32:46
Obwieszczenie o wydanym w dniu 5 lipca 2022 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - zastawka na rzece Dobrzyca w km 8+975". Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:30:41
Oferty pracy w Szkole Podstawowej w Orzechowie na rok szkolny 2022/2023 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:25:54
Oferty pracy w Szkole Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2022/2023 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 15:24:25
Sprostowanie dotyczące obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-05 09:46:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-05 09:07:46
PiZP.240.208.2022 AK Remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-05 09:06:31
IiR.271.8.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-07-05 09:04:33
IiR.271.8.2022_Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2022-07-05 09:04:05
GNGR.7015.2.2022.MO Budowa placu zabaw w Sołectwie Osowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Tomasz Zadróżny 2022-07-01 14:38:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słajsino. Tomasz Zadróżny 2022-07-01 14:38:01