Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
CZERNIKIEWICZ Adam Roman - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:25:40
CERANKA Zbigniew Krzysztof - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:25:08
BOSIACKI Krzysztof Mariusz - 2020r Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:24:38
BOSIACKI Krzysztof Mariusz Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:23:49
BOCIARSKI Michał Jan - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:22:57
Bednarek Jolanta - 2020r Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:22:26
BEDNAREK Jolanta Tomasz Zadróżny 2021-05-10 08:21:35
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-07 12:18:14
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-07 10:23:18
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 ,w obrębie Długołęka w gminie Nowogard" Andrzej Sawicki 2021-05-07 10:21:52
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 ,w obrębie Długołęka w gminie Nowogard" Andrzej Sawicki 2021-05-07 10:21:33
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-07 10:20:32
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli Andrzej Sawicki 2021-05-07 10:19:40
Regulamin organizacyjny wraz z strukturą Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - ujednolicony tekst. Andrzej Sawicki 2021-05-06 08:57:04
Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-05-05 14:18:43
WRLFKiS.03.2021 Wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku dla Gminy Nowogard ? 2000 szt. Tomasz Zadróżny 2021-05-05 11:11:37
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-05-05 10:48:42
Krzysztof Kolibski - 31.03.2021 Andrzej Sawicki 2021-05-05 08:03:53
Krzysztof Kolibski - 2020 r. Andrzej Sawicki 2021-05-05 08:02:41
Obwieszczenie dot. wydania w dniu 30 kwietnia 2021r. decyzji nr 56/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 341/2, 344 i 347 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:39:15
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:38:00
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2019 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:37:49
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:36:49
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:36:25
Forgiel Agnieszka - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:35:56
Forgiel Agnieszka - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:35:38
Drążewska Aneta - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:35:18
Drążewska Aneta - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:35:03
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 160/18, 165/2 oraz 166/1 położonych w obrębie nr 6 miasta Nowogard przy ul. Ks. J. Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:30:40
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 36/1 obr. nr 3 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-04-30 15:22:17
Tębłowska Angelika - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:25:05
Beśka Monika - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:24:35
Kałmuk Eliza - 2020r Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:24:04
Beśka Monika - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:22:42
Beśka Monika - inspektor BPiO Wydział FB Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:21:52
Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:21:12
Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ - 2014 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:21:10
Beśka Monika - inspektor BPiO Wydział FB Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:20:42
Tębłowska Angelika - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:18:50
Tębłowska Angelika - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2021-04-29 15:17:17