Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PiZP.240.344.2022 AK Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń paliwowych Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2023 Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:34:22
SSiO.2110.29.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:25:19
Uchwała Nr LXXVII/426/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na rok 2023 roku. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:47
Uchwała Nr LXXVII/425/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:33
Uchwała Nr LXXVII/424/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:20
Uchwała Nr LXXVII/423/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:23:08
Uchwała Nr LXXVII/422/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:47
Uchwała Nr LXXVII/421/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:33
Uchwała Nr LXXVII/420/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:22:22
Uchwała Nr LXXVII/419/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2023 ? 2028. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:58
Uchwała Nr LXXVII/418/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:26
Uchwała Nr LXXVII/417/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:21:04
Uchwała Nr LXXVII/416/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:20:50
Uchwała Nr LXXVII/415/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słajsino. Tomasz Zadróżny 2022-12-28 15:20:27
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:45:50
Projekt budowy świetlicy w Kulicach - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:39:37
Zapytania, wnioski i odpowiedzi z LXXV sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 23 listopada 2022 roku Andrzej Sawicki 2022-12-28 13:27:23
GKMiOŚ.7031.22.3.2022.AA Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Andrzej Sawicki 2022-12-27 15:40:24
Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 Andrzej Sawicki 2022-12-27 15:39:06
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXVIII sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie: 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2022-12-27 14:46:29
Zakup monitora interaktywnego Andrzej Sawicki 2022-12-27 14:44:12
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-12-27 09:12:43
GKMiOŚ.271.9.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo - Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-12-27 09:11:49
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-23 18:44:26
Gmina Nowogard przystąpiła do programu: PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY WĘGLA Andrzej Sawicki 2022-12-23 18:12:49
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2022-12-23 09:37:04
GKMiOŚ.271.3.2022.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-12-21 15:39:54
GKMiOŚ.271.1.2.2022.PK Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Sawicki 2022-12-21 12:19:08
Zapytanie ofertowe na Rozbudowę świetlicy w Karsku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-21 12:16:29
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Sawicki 2022-12-21 12:15:17
331/48/2022 - Zapytanie ofertowe na pecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r. Tomasz Zadróżny 2022-12-20 15:10:04
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz ceglanym ogrodzeniem w miejscowości Wierzbięcin, dz. nr 224, obręb Wierzbięcin, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-12-20 14:00:34
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz ceglanym ogrodzeniem w miejscowości Kulice, dz. nr 224, obręb Kulice, gm. Nowogard. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:59:56
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz ceglanym ogrodzeniem w miejscowości Kulice, dz. nr 224, obręb Kulice, gm. Nowogard. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:58:08
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 350 i 40/7 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:56:19
Zapytanie ofertowe " Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:49:42
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w obrębie 2 miasta Nowogard pod numerem ewidencyjnym 411. Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:48:16
IiR.271.12.2022.EP/GKMiOŚ.271.6.2022.WSZ_Budowa łacznika miedzy ulica 700-Lecia w ulica Dworcowa w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowości Karsk- w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:45:15
Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:37:24
Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Andrzej Sawicki 2022-12-20 13:36:52