Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-14 13:39:42
GKMiOŚ.271.4.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-14 13:39:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie dz. 309/2 obręb Olchowo, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-13 15:27:13
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 07.07.2022r. o wydaniu decyzji nr nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 60/1, 61/1, 17/1 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-13 13:44:14
Uchwała Nr LXVIII/365/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2022-07-13 11:30:25
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGOŁĘCE Tomasz Zadróżny 2022-07-13 10:08:35
Uchwała Nr LXVIII/367/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:42:24
Uchwała Nr LXVIII/366/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:42:10
Uchwała Nr LXVIII/365/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:41:54
Uchwała Nr LXVIII/364/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Trzechlu przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej remontu kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Trzechlu. Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:41:36
Uchwała nr LXVII/363/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:40:58
Uchwała nr LXVII/362/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:40:42
Uchwała nr LXVII/361/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:40:24
Uchwała nr LXVII/360/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji ściany szczytowej wschodniej kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku. Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:40:04
Uchwała nr LXVII/359/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:39:46
Uchwała nr LXVII/358/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:39:28
Uchwała nr LXVII/357/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:39:08
Uchwała nr LXVII/356/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na 2022 rok. Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:38:49
Uchwała nr LXVII/355/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za 2021 rok Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:38:30
Uchwała nr LXVII/354/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2021 rok Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:38:07
Uchwała nr Nr LXVII/353/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2021 Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:37:28
Sprzedaż drzew ,,na pniu" rosnących na działkach nr 72, 74, 78 obręb 1 miasta Nowogard, stanowiących własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:30:39
Sprzedaż drzew ,,na pniu" rosnących na działkach nr 72, 74, 78 obręb 1 miasta Nowogard, stanowiących własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:30:04
Sprzedaż drzew ,,na pniu" rosnących na działkach nr 72, 74, 78 obręb 1 miasta Nowogard, stanowiących własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:29:53
Zarządzenie NR 55/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 Czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-12 14:26:57
IiR.271.6.2022_Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-07-11 13:40:16
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok Tomasz Zadróżny 2022-07-11 13:39:21
GKMiOŚ.271.1.4.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-07-11 13:38:36
Zarządzenie NR 54/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-07-11 12:24:22
Zarządzenie NR 53/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-11 12:23:55
Zarządzenie NR 52/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-07-11 12:23:37
IiR.271.6.2022_Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-07-11 12:21:47
SP1.341.43.22 Zapytanie ofertowe na kompleksową modernizacje parkietu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-07-07 18:13:04
Sprawozdania I kw 2022r. Tomasz Zadróżny 2022-07-07 16:17:40
IiR.271.6.2022_Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie?- w ramach Rządowego Funduszu POLKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj" Tomasz Zadróżny 2022-07-07 16:15:32
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2022/2023 Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-07-07 16:06:00
OPS 331/23/2022 Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę druków zwrotnego potwierdzenia Tomasz Zadróżny 2022-07-07 15:21:47
SP1.341.43.22 Zapytanie ofertowe na kompleksową modernizacje parkietu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-07-07 13:13:10
SSiO.2110.16.2022.BZ Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-07-07 09:51:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVIII.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 08 lipca 2022 roku (piątek) o godzinie: 11.00 w trybie zdalnym Tomasz Zadróżny 2022-07-07 09:49:47