Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gmina Nowogard Stażysta 2023-03-07 09:17:51
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 67 w obrębie Żabowa, gmina Nowogard Stażysta 2023-03-07 09:15:18
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Orodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Stażysta 2023-03-07 09:13:02
Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Nowogard z dnia 06.03. 2023 roku w sprawie ustalenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2023 Stażysta 2023-03-07 09:06:19
17 Stażysta 2023-03-07 09:04:03
Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układy wykonawczego Stażysta 2023-03-07 09:03:44
SP2.261.2.2023 - Zakup i dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 2 Tomasz Zadróżny 2023-03-07 07:47:22
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-03-06 15:08:02
GNGR.271.3.2023.IK zakup wraz z montażem 3 klimatyzatorów na potrzeby Sołectwa Wojcieszyn Stażysta 2023-03-06 11:50:44
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 Stażysta 2023-03-06 10:24:03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 225mm, dn 125mm i dn 90mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 733/4, 754, 807/3, 807/2 i 807/1 w obrębie Nowogard 2 oraz dz. o nr geodezyjnych 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 109/2, 110 i 106 w obrębie Nowogard 3, gm. Nowogard. Stażysta 2023-03-06 10:00:55
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard Stażysta 2023-03-06 09:56:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXXIV.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 03 marca 2023 roku. Początek obrad: 8 marca 2023 roku (środa) o godzinie: 18:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Stażysta 2023-03-06 09:49:28
Zapytanie ofertowe Nr 331/9/2023 - artykuły biurowe (papier ksero A4) Andrzej Sawicki 2023-03-03 15:33:16
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-03-03 14:51:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-03-03 14:51:35
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę dysków do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-03-03 14:51:12
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2023-03-03 14:50:41
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 2023-03-05 Plac Wolności Tomasz Zadróżny 2023-03-03 13:23:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 stycznia 2022 r. znak: GKMiOŚ.6220.25.2022.MP dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, obręb Szczytniki, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:04:04
GKMiOŚ.6220.24.2022.MP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:03:53
GKMiOŚ.6220.24.2022.MP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:03:37
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 stycznia 2022 r. znak: GKMiOŚ.6220.25.2022.MP dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, obręb Szczytniki, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:03:35
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 stycznia 2022 r. znak: GKMiOŚ.6220.25.2022.MP dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, obręb Szczytniki, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:03:24
GKMiOŚ.6220.24.2022.MP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:58
GKMiOŚ.6220.23.2022.MP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 ob. Miętno, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:56
GKMiOŚ.6220.8.2021-2022.AS - Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKMiOŚ.6220.7.2022.MB Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:51
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Wyszomierz 1? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:48
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Wyszomierz 2, 3, 4? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Wyszomierz 2, 3, 4? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Wyszomierz 2, 3, 4? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie działki nr 286/4, obręb Dąbrowa Nowogardzka. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 141/1 obręb Łęgno, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:36
Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu drobiu wraz infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienia instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:33
Decyzja środowiskowa Świerczewo Tomasz Zadróżny 2023-03-03 12:02:30
Joanna Frasońska - 01.01.2023 - 13.02.2023r. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 11:50:56
Joanna Frasońska - 01.01.2023 - 13.02.2023r. Tomasz Zadróżny 2023-03-03 11:50:37
Zakup i dostawę urządzeń i sprzętu do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-03-03 09:03:49
Zakup i dostawę urządzeń i sprzętu do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-03-02 15:14:56