Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie NR 62/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2022-07-21 07:08:11
Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania pełnomocnika Andrzej Sawicki 2022-07-21 07:06:17
Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie odwołania pełnomocnika Andrzej Sawicki 2022-07-21 07:05:59
Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lipca 2022 roku Zmieniające Zarządzenie nr 181/2012 w sprawie powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wsparcia dziennego Andrzej Sawicki 2022-07-21 07:05:43
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:48:34
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:46
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:39
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:32
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:24
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:17
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:09
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:47:02
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:46:55
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:46:47
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:46:37
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:46:29
RE.271.03.2022 - Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-07-20 14:46:18
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:23:52
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:23:33
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:23:07
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:18:26
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:16:58
Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" Andrzej Sawicki 2022-07-20 12:16:40
SP1.341.43.22 Zapytanie ofertowe na kompleksową modernizacje parkietu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-19 13:07:17
Zapytanie Ofertowe na Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2023-2028 Andrzej Sawicki 2022-07-19 12:05:06
PiZP.240.208.2022 AK Remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022 Andrzej Sawicki 2022-07-19 11:26:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lipiec 2022 Andrzej Sawicki 2022-07-18 14:53:43
Usunięcie wywrotów i złomów drzew na terenie działki nr 123 obręb Błotno Andrzej Sawicki 2022-07-18 12:49:37
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 15.07.2022r. decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 396, 384/2, 384/1, 385/6 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-18 12:47:34
GKMiOŚ.271.6.2022.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2022-07-18 12:46:17
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 11.07.2022r.. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 291/12 w obrębie Długołęka i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-15 15:25:57
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-15 13:01:51
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-15 13:01:28
GKMiOŚ.271.4.5.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:56:33
GKMiOŚ.271.4.5.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:22:02
GKMiOŚ.271.4.5.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:21:50
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:17:22
GKMiOŚ.271.6.2022.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:15:55
Interpelacje i odpowiedzi z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 29 czerwca 2022 roku Andrzej Sawicki 2022-07-15 12:14:32
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 07.07.2022r. o wydaniu decyzji nr 107/2022 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zalesieniu terenu działki o numerze geodezyjnym 286/4 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-07-14 13:40:22