Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 15:00:52
IiR.271.9.1.2023.TC Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Tomasz Zadróżny 2023-11-24 14:57:36
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:48:52
Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:49
Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:37
Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:23
Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:46:11
Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-24 12:45:54
Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:17:57
Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:17:32
IiR.7015.18.1.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2023-11-23 15:16:14
Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-11-23 11:26:45
IiR.7015.19.1.2023.MKS Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2023-11-22 09:54:05
PP3.ZP.2.1.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-11-21 16:04:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie dz. nr 19/52 oraz 19/54 w obrębie Wierzchy na terenie gminy Nowogard, powiat goleniowski Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:57
Zalesienie trwałych użytków zielonych (Ps) na terenie dz. nr 240 ob. Trzechel. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:55
Decyzja o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonaniu ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, ob. ew. Wierzbięcin. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce nr 173, ob. Ostrzyca. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:52
GKMiOŚ.6220.8.2021-2023.AS: Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 198 ob. 5 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:29:50
PP3.ZP.2.1.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:25:04
PP3.ZP.2.2023.AL Świadczenie usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-11-21 13:24:06
Korekta Aktualizacji podstawowej kwoty na 2023r. Andrzej Sawicki 2023-11-20 15:14:48
GKMiOŚ.271.7.2023.AW - "Zimowe utrzymanie dróg nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2023/2024" Andrzej Sawicki 2023-11-20 13:09:54
GKMiOŚ.271.8.2023.AW "Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-11-20 13:09:16
Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2024 rok - konsultacje uzupełniające Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:21:02
Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2024 rok - konsultacje uzupełniające Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:20:01
Rozporządzenie nr 30/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2023r . zmieniające rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego Tomasz Zadróżny 2023-11-17 15:18:30
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 7 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:24:11
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 3 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:45
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 2 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:29
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 1 Tomasz Zadróżny 2023-11-17 11:23:11
Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:41:54
Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:41:20
Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:40
Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji planu POFG Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:30
111 Tomasz Zadróżny 2023-11-16 13:40:20
Zapytanie ofertowe na:" Sprzedaż drzew na pniu" Andrzej Sawicki 2023-11-16 10:00:02
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje C sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 22 listopada 2023 roku (środa) o godzinie: 14:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2023-11-15 15:26:34
Zapytanie ofertowe na uruchomienie i demontaż lodowiska Biały Orlik w 2023 Andrzej Sawicki 2023-11-15 15:24:36
Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-11-15 12:07:58