Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2021.01.03 Tomasz Zadróżny 2021-05-24 09:13:39
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2014.12.30 Tomasz Zadróżny 2021-05-24 09:12:30
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2014.04.10 Tomasz Zadróżny 2021-05-24 09:12:04
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza z dnia 19 maja 2021 roku. Początek obrad: 25 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 Tomasz Zadróżny 2021-05-21 14:46:41
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-21 08:22:25
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb 2 miasta Nowogard przy ul. Grota Roweckiego działka 406/6 , 406/7, 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17 Tomasz Zadróżny 2021-05-20 15:36:13
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb 2 miasta Nowogard przy ul. Grota Roweckiego działka 406/6 , 406/7, 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17 Tomasz Zadróżny 2021-05-20 15:35:55
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb 2 miasta Nowogard przy ul. Grota Roweckiego działka 406/6 , 406/7, 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17 Tomasz Zadróżny 2021-05-20 15:35:31
GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-20 10:32:36
GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-20 10:27:45
GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-20 10:25:24
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-19 15:58:21
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-19 15:58:03
GKMiOŚ.7031.13.2019.AA Wykonanie siedmiu pylonów z nazwami ulic Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:06:21
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:04:20
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:04:03
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:03:55
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:03:48
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:01:55
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 14:00:46
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:56:15
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:53:31
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogard przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:52:20
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:40:35
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:40:23
IiR.7015.11.2021.AM_ Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:19:46
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-05-18 16:15:13
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-18 15:37:34
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-05-18 12:02:56
GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-17 14:42:56
ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-05-17 14:41:39
Zapytanie ofertowe na remont boiska - zakup ogrodzenia. Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:21:35
Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 326 pod plac zabaw w Sołectwie Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:16:34
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie działki nr 326 pod plac zabaw Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:15:24
Zapytanie ofertowe na zakup ciągniga - kosiarki Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:09:07
SPECJALISTA ds BUDOWNICTWA wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2021-05-17 12:58:02
GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-17 12:44:27
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:38
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:15
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:04