Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 13A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:58:31
Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:50:55
Zarządzenie Nr 14A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:50:04
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:48:56
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent prawno- administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:48:17
Zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy IILO Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:46:28
Wykaz nr 01/2024, 02/2024, 03/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-02-13 14:44:48
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Andrzej Sawicki 2024-02-12 15:30:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-12 14:30:41
Informacje, komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia Tomasz Zadróżny 2024-02-12 14:28:14
GKMiOŚ.271.1.2024.AW Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-12 14:26:51
Konkurs na trenera środowiskowego Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:37:13
Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.02.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Nowogard nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:31:28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 8 lutego 2024 r - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:30:08
Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:26:48
GKMiOŚ.271.9.2024.MP - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:19:15
GKMiOŚ.7045.3.2024.MP - Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-12 09:06:43
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:23:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:22:31
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:21:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z" Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:06:13
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:05:26
GKMiOŚ.271.2.1.2024.WSz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice gm. Nowogard". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:03:25
GKMiOŚ.271.2.1.2024.WSz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice gm. Nowogard". Tomasz Zadróżny 2024-02-09 15:01:28
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-02-09 14:57:12
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice, gm. Nowogard." Tomasz Zadróżny 2024-02-09 14:55:40
Uchwała Nr LXXIX/438/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 25 stycznia 2023 rok w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2023 rok? Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:44:30
Uchwała Nr CVIII/591/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:43:45
Uchwała Nr CVIII/590/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:43:27
Uchwała Nr CVIII/589/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:43:07
Uchwała Nr CVIII/588/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:42:54
Uchwała Nr CVIII/587/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:42:35
Uchwała Nr CVIII/586/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2024 rok? Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:42:15
Uchwała Nr CVIII/585/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:41:51
Uchwała Nr CVIII/584/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:41:37
Uchwała Nr CVIII/583/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027 Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:41:17
Nabór na wolne stanowisko-kierownik wydziału kancelarii Tomasz Zadróżny 2024-02-09 13:40:13
IiR.7015.12.4.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku Tomasz Zadróżny 2024-02-09 09:28:49
ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 7 Tomasz Zadróżny 2024-02-08 15:24:04
ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 - Nowogard - budowa garażu nr 3 Tomasz Zadróżny 2024-02-08 15:23:37