Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Tomasz Zadróżny 2021-05-31 10:58:20
GKMiOŚ.7031.14.2021.AA - Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Tomasz Zadróżny 2021-05-31 10:52:45
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-31 09:47:05
Postanowienie burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie "Budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn?. Andrzej Sawicki 2021-05-31 07:32:29
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:11:58
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:11:37
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:11:14
Oferta bez konkursu Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:10:24
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 443/17 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:08:28
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/6, 202/12, 202/13, 202/14, 202/20, 202/28 i 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:07:49
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 152, 57, 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 293/1 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-28 12:07:05
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 31 maja 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-05-28 10:53:25
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2021-05-28 10:52:48
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2021-05-28 10:52:40
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 31 maja 2021 roku - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-05-28 10:52:32
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 31 maja 2021 roku - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-05-28 10:52:22
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 433/3, 446, 447, 448, 455, 456 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:16:40
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 433/3, 446, 447, 448, 455, 456 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:16:18
Oferta pracy dla nauczycieli IILO Nowogard w roku szkolnym 2020-2021 Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:15:22
WRLFKiS.03.2021 Wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku dla Gminy Nowogard ? 2000 szt. Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:14:42
Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:12:49
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:11:50
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji pianki PET na dz. nr 40/5, 40/6, obręb Wojcieszyn, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:08:03
51 Andrzej Sawicki 2021-05-27 14:06:02
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-05-27 13:53:28
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-05-27 13:52:22
Zakup, dostawę i montaż sprzętu na placu zabaw w formie pociągu, szynobusu w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Nowogardzie. ul. T. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-27 13:22:15
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru , kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2021-05-26 14:01:17
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 114/4, 112/12, 112/13 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-26 13:23:08
PiZP.240.169.2021 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej 2021 Andrzej Sawicki 2021-05-26 13:22:07
Zarządzenie nr 49/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2021 roku w sprwaie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Śeirczewo, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-25 15:21:46
SSiO.211.6.2021.KK Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na Sekretarza gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-25 15:17:36
Kieronik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-05-25 13:12:28
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-25 13:09:27
Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Andrzej Sawicki 2021-05-25 13:05:55
Zarządzenie nr 49/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2021 roku w sprwaie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Śeirczewo, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-25 13:04:52
48 Andrzej Sawicki 2021-05-25 13:04:41
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-05-24 14:36:57
NIERADKA Marcin Michał - 2020r. Tomasz Zadróżny 2021-05-24 09:15:26
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2015.04.23 Tomasz Zadróżny 2021-05-24 09:14:07