Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.11.2021.AM_ Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej Tomasz Zadróżny 2021-06-07 11:58:32
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-07 08:11:03
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-07 08:03:02
Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-04 09:00:41
Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 1 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-06-02 14:47:17
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 2 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-06-02 14:46:49
SPECJALISTA ds BUDOWNICTWA wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:46:47
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 3 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-06-02 14:46:22
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na działkę 79 Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:46:10
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego Tomasz Zadróżny 2021-06-02 14:45:52
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki 242/2 Ostrzyca Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:45:34
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 160/18, 165/2 oraz 166/1 położonych w obrębie nr 6 miasta Nowogard przy ul. Ks. J. Poniatowskiego Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:44:47
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 36/1 obr. nr 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:43:40
Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 319/1, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej. Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:43:07
Uchwała nr XLVI/245/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:40:05
Uchwała nr XLVI/244/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:39:11
Uchwała nr XLVI/243/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:38:55
Uchwała nr XLVI/242/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:38:40
Uchwała nr XLVI/241/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie odwołania oraz powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI. Andrzej Sawicki 2021-06-02 14:38:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców czerwiec Tomasz Zadróżny 2021-06-01 14:33:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, elektroenergetycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 74, 153/4, 153/5, 153/6, 171/2, 283, 317, 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-01 14:31:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-01 14:30:35
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 238/4 i 165 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-01 14:29:59
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-06-01 14:29:00
Oferta pracy - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-01 11:25:23
Zapytanie ofertowe na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2021-06-01 10:04:21
Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 319/1, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej. Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:08:55
Wykaz nr 3 - nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka 56/20 obręb 1 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:07:07
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowgoard - działka 319/1 Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:06:21
Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 319/1, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej. Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:04:52
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb 2 miasta Nowogard przy ul. Grota Roweckiego działka 406/6 , 406/7, 406/8, 406/9, 406/10, 406/11, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17 Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:03:22
Wykaz nr 3 - nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka 56/20 obręb 1 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-01 08:02:41
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-05-31 13:27:41
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2021-05-31 13:23:05
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Andrzej Sawicki 2021-05-31 13:14:54
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2021-05-31 12:43:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Tomasz Zadróżny 2021-05-31 12:36:08
GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-31 12:11:25
ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Tomasz Zadróżny 2021-05-31 11:35:09
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Tomasz Zadróżny 2021-05-31 11:34:23