Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.3.1.2024.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:57:35
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.01.2024 r. wydana decyzja nr 01/2024 o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4 kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 7, 69/20 i 96 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:01:32
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.01.2024 r. wydana decyzja nr 02/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 52 i 115/44 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:01:03
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.12.2023 r. wydana decyzja nr 22/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowych 0,4 kV i 15 kV wraz ze stacja transformatorową 15/0,4 kV (tj. elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złączy kablowych ZKP nN 0,4 kV), na terenie działek o nr geodezyjnych: 64, 99, 136, 98/2 i 98/3 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-01-31 10:00:22
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 91" Tomasz Zadróżny 2024-01-31 09:59:05
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 90" Tomasz Zadróżny 2024-01-31 09:58:53
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 90" Tomasz Zadróżny 2024-01-31 09:58:40
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 91" Tomasz Zadróżny 2024-01-31 09:58:09
Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-01-31 09:56:08
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-01-30 14:42:06
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-01-30 14:41:59
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-01-30 14:30:32
IiR.271.9.3.2023.TC - Rewitalizacja Miasta Nowogard "zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap." Tomasz Zadróżny 2024-01-30 14:29:07
Referent w wydziale GNGR Andrzej Sawicki 2024-01-30 13:49:45
Oferta pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - KUCHARZ - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Andrzej Sawicki 2024-01-29 14:40:20
Informacja Dyrektora ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2024-01-29 14:37:32
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej Tomasz Zadróżny 2024-01-26 13:44:33
P4/1/2024 - Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów AGD do Przedszkola nr 4 Tomasz Zadróżny 2024-01-26 13:37:25
IiR.271.12.2.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych Tomasz Zadróżny 2024-01-25 15:11:45
IiR.271.12.2.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych Tomasz Zadróżny 2024-01-25 15:11:20
IiR.271.12.2.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych Tomasz Zadróżny 2024-01-25 15:10:49
IiR.271.12.2.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych Tomasz Zadróżny 2024-01-25 15:08:14
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Tomasz Zadróżny 2024-01-25 12:22:45
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2024-01-25 12:21:37
Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-01-25 12:20:44
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-01-25 12:20:00
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CVIII sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 31 stycznia 2024 roku (środa) o godzinie: 12:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2024-01-25 07:54:33
Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2024-01-24 13:44:55
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent prawno- administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Andrzej Sawicki 2024-01-24 13:33:54
Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej * * * Zarządzenie Nr 10A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-01-24 13:01:08
Zarządzenie Nr 9 / 2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Trzechel Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:31:10
Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:30:40
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:30:30
6 Andrzej Sawicki 2024-01-23 15:30:22
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. IiR.271.12.1.2023.TC Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:41:40
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:31:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:31:06
GKMiOŚ.271.1.2024.AW Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2024-01-23 14:20:26
Zaproszenie do złożenia oferty z zakresu medycyny pracy Andrzej Sawicki 2024-01-22 13:47:11
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2024-01-22 12:07:33