Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -BPO 1   2004-01-08 14:01:32
Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej -BPO 24   2004-01-08 14:00:53
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych -BPO 23   2004-01-08 14:00:21
Wniosek o uchylenie kary porządkowej -BPO 22   2004-01-08 13:59:43
Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej -BPO 21   2004-01-08 13:59:19
Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego -BPO 20   2004-01-08 13:58:53
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji -BPO 19   2004-01-08 13:51:21
Żądanie sprostowania decyzji -BPO 18   2004-01-08 13:50:47
Żądanie uzupełnienia decyzji -BPO 17   2004-01-08 13:50:24
Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego -BPO 16   2004-01-08 13:50:02
Wniosek o podjęcie postępowania podatkowego -BPO 15   2004-01-08 13:49:32
Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego -BPO 14   2004-01-08 13:48:59
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego -BPO 13   2004-01-08 13:48:27
Wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego -BPO 12   2004-01-08 13:47:50
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych -BPO 11   2004-01-08 13:21:48
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku -BPO 10   2004-01-08 13:18:26
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych -BPO 9   2004-01-08 13:17:50
Wniosek o odroczenie terminu płatności -BPO   2004-01-08 13:17:05
Wniosek o odroczenie terminu płatności -BPO - dokument usunięty   2004-01-08 13:16:55
Odwołanie od decyzji -BPO 7   2004-01-08 13:12:33
Podanie o przywrócenie terminu -BPO 6   2004-01-08 13:12:09
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych-BPO 5   2004-01-08 13:11:44
Wniosek w sprawie zmiany zakresu postępowania-BPO 4   2004-01-08 13:11:11
Żądanie stwierdzenia nadpłaty-BPO 3   2004-01-08 13:10:11
Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego wierzytelności wobec gminy-BPO 2   2004-01-08 13:09:00
Cmentarna - dokument usunięty   2004-01-08 13:06:28
Biuro Podatków i Opłat - dokument usunięty   2004-01-08 11:32:40
Konkurs na dyrektora SP 4 - dokument usunięty   2004-01-08 10:51:52
przetarg prace geodezyjne - dokument usunięty   2004-01-08 10:51:19
przetarg wyceny - dokument usunięty   2004-01-08 10:48:42
Działka bud - dokument usunięty   2003-12-11 11:54:16
Przetarg   2003-12-04 11:27:00
Przetarg   2003-12-04 11:26:28
Przetarg - dokument usunięty   2003-12-04 11:25:42
Przetargi 2004 r.   2003-12-04 11:25:12
Przetarg - dokument usunięty   2003-12-03 12:06:23
Grudzień 2003   2003-11-24 10:05:59
Grudzień 2003   2003-11-24 10:05:45
Przetarg   2003-11-12 15:53:24
Wojcieszyn_21_XI   2003-11-07 15:16:24