Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Andrzej Sawicki 2021-06-14 09:45:42
IiR.7015.10.2021.AM_Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania"Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie-Etap I" - ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-06-14 09:45:20
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru , kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2021-06-14 09:33:20
IiR.7015.10.2021.AM_Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania"Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie-Etap I" - ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-06-14 09:31:38
Zapytanie ofertowe na zakup ciągniga - kosiarki Andrzej Sawicki 2021-06-11 08:22:30
Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 326 pod plac zabaw w Sołectwie Olchowo Andrzej Sawicki 2021-06-11 08:20:20
Zapytanie ofertowe na remont boiska - zakup ogrodzenia. Andrzej Sawicki 2021-06-11 08:14:07
Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-10 14:14:22
Zapytanie ofertowe na malowanie korytarzy, toalet i obróbkę blacharską w SP w Długoęce Andrzej Sawicki 2021-06-10 14:12:22
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Punkt do zbierania odpadów złomu - dz. nr 33/6 obręb Nowogard 5 Andrzej Sawicki 2021-06-10 14:08:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Punkt do zbierania odpadów złomu - dz. nr 33/6 obręb Nowogard 5 Andrzej Sawicki 2021-06-10 14:08:12
IiR.7015.11-1.2021.AM_Remont pomieszczeń budynku Ratusza-wymiana stolarki drzwiowej Andrzej Sawicki 2021-06-10 13:38:24
K-BI.271.1.2021 - odnowienie oprogramowania antywirusowego F-Secure. Tomasz Zadróżny 2021-06-10 12:46:13
GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-10 10:06:45
Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tomasz Zadróżny 2021-06-09 15:16:28
Zarządzenie nr 66/2021Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:50:57
Zarządzenie nr 65/2021Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2020/2021 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:45:12
64 Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:44:49
63 Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:44:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:16:58
Zakup, dostawę i montaż sprzętu na placu zabaw w formie pociągu, szynobusu w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Nowogardzie. ul. T. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:05:14
Zapytanie ofertowe na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2021-06-09 13:00:28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro w 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-06-09 10:50:31
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro w 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-06-09 10:49:03
GKMiOŚ.7031.13.2019.AA Wykonanie siedmiu pylonów z nazwami ulic Andrzej Sawicki 2021-06-09 08:48:15
GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-09 08:46:26
PiZP.240.169.2021 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-08 13:23:15
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:24:49
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:24:22
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:22:45
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:22:09
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:22:07
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:21:08
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 62, 113, 114, 115/6, 115/8 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 838/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-08 12:20:24
Wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-08 11:54:03
Wybory Sołeckie Dąbrowa Nowogardzka Andrzej Sawicki 2021-06-07 14:58:19
Wybory Sołeckie Wierzchy Andrzej Sawicki 2021-06-07 14:56:06
Informacja Dyrektora ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2021-06-07 14:49:19
SSiO.211.6.2021.KK Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-07 14:47:52
GKMiOŚ.271.4.2021.AW Wykonanie gier podwórkowych wraz z montażem na nawierzchni asfaltowej Andrzej Sawicki 2021-06-07 14:46:21