Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż okien w "Forum" w IILO Tomasz Zadróżny 2024-02-28 10:11:40
POSTANOWIENIE NR 151/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Zadróżny 2024-02-28 10:10:40
POSTANOWIENIE NR 150/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Zadróżny 2024-02-27 15:28:31
IiR.271.12.3.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 15:27:34
IiR.271.12.3.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 15:25:43
IiR.271.12.3.2023.TC - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 15:25:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 56, 57 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, w gminie Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 15:24:22
ZP.271.1.2024.BI - Zakup sprzętu IT na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-02-27 14:21:50
GKMiOŚ.271.1.2024.AW Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-27 10:20:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2024-02-27 10:18:52
GKMiOŚ.271.9.2024.MP - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt Tomasz Zadróżny 2024-02-27 10:17:37
PIERWSZYE POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2024-02-27 10:16:39
Informacja dotycząca wpisania wyborcy do Centralnego rejestru Wyborców Tomasz Zadróżny 2024-02-27 08:36:24
OBSERWATORZY SPOŁECZNI WYBORÓW Tomasz Zadróżny 2024-02-27 08:35:32
MĘŻOWIE ZAUFANIA WYBORÓW Tomasz Zadróżny 2024-02-27 08:33:54
POSTANOWIENIE NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 08:31:42
POSTANOWIENIE NR 153/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-02-27 08:28:55
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 19 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień7 kwietnia 2024 Andrzej Sawicki 2024-02-26 15:15:45
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach gminy Nowogard - SP nr 3 Nowogard / II LO Nowogard Andrzej Sawicki 2024-02-26 14:37:58
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Monitory Interaktywne / Samsung Monitor profesjonalny WM75B Flip PRO 75 cali - z certyfikowanymi uchwytami -ilość 3 sztuki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-02-26 12:22:18
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie w wyborach do Rady Powiatu Goleniowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku Andrzej Sawicki 2024-02-26 09:41:57
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 411/1, obręb 2 - Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-02-23 15:25:13
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 411/2, obręb 2 - Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-02-23 15:24:43
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 23 lutego 2024 roku. Początek obrad: 28 lutego 2024 roku (środa) o godzinie: 13:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2024-02-23 14:32:29
Informacja dotycząca głosowania przez pełnomocnika Tomasz Zadróżny 2024-02-23 13:39:29
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Tomasz Zadróżny 2024-02-23 13:33:05
ZP.271.1.2024.BI - Zakup sprzętu IT na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-02-22 15:51:56
GKMiOŚ.271.1.2024.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard w roku 2024 Tomasz Zadróżny 2024-02-22 15:44:07
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego Tomasz Zadróżny 2024-02-22 15:43:05
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż okien w "Forum" w IILO Tomasz Zadróżny 2024-02-22 15:40:29
GKMiOŚ.7045.22.2023.MP Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 9 pojemników o pojemności 1100l Tomasz Zadróżny 2024-02-22 15:39:24
Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-02-22 14:16:25
SSiO.2110.05.2024.KK - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Redaktor Tomasz Zadróżny 2024-02-21 13:24:14
IiR.7015.6.1.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Olchowo gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-02-21 12:09:06
IiR.7015.6.1.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Olchowo gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2024-02-21 12:07:13
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą krzeseł i stołów do świetlicy w Wołowcu Tomasz Zadróżny 2024-02-21 12:01:46
Podstawowa kwota dotacji na 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-02-21 12:00:27
Podstawowa kwota dotacji na 2024r. Tomasz Zadróżny 2024-02-21 11:59:19
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 28d. Tomasz Zadróżny 2024-02-20 15:31:34
Wykaz Sołtysów Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-02-20 15:22:00