Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Długołęka Tomasz Zadróżny 2022-08-18 14:24:14
Nabór na wolne stanowisko Kierownik w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2022-08-18 13:57:48
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Długołęka Tomasz Zadróżny 2022-08-18 10:04:20
GKMiOŚ.271.4.6.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-18 10:02:56
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Strzelewo Tomasz Zadróżny 2022-08-17 15:30:46
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-17 15:29:50
GKMiOŚ.271.1.5.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-17 15:29:04
GKMiOŚ.271.1.4.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-17 08:44:18
SSiO.2110.21.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-17 08:24:56
SSiO.2110.21.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-16 15:45:13
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2022-08-16 15:42:00
GKMiOŚ.271.4.6.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-16 09:32:47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ ?DOŻYNKI GMINNE 2022? Tomasz Zadróżny 2022-08-13 12:32:58
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ ?DOŻYNKI GMINNE 2022? Tomasz Zadróżny 2022-08-13 12:32:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 obręb Miętno, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-08-12 14:50:58
GKMiOŚ.271.20.2022.MP Zakup i dostawa mokrej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-12 14:48:30
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mokrej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-08-12 14:46:42
Uchwała Nr LXIX/372/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogard sprzeciwu wobec uchwały Nr XII/61/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:26:28
Uchwała Nr LXIX/371/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard na lata 2022-2035 Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:25:56
Uchwała Nr LXIX/370/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ? wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczaniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie?. Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:25:37
Uchwała Nr LXIX/369/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Nowogard za rok 2021. Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:25:18
Uchwała Nr LXIX/368/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu wotum zaufania Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:24:50
IiR.271.10.2022_Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wolowcu Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:22:44
SSiO.2110.13.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent prawno-administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Zadróżny 2022-08-11 15:21:36
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Monitor Interaktywny / Samsung profesjonalny WM75A 75 cali Flip3 dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-11 13:53:38
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Meble szkolne (krzesła i ławki) dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-11 13:53:17
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Metalowe szafki skrytkowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-11 13:52:55
Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Tomasz Zadróżny 2022-08-11 12:58:49
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 10.08.2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-11 12:42:06
GNGR.7015.2.2022.IK Budowa placu zabaw w Sołectwie Osowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Tomasz Zadróżny 2022-08-11 08:38:49
GNGR.271.02.2022.MO Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin. Tomasz Zadróżny 2022-08-11 08:12:16
GNGR.7015.2.2022.IK Budowa placu zabaw w Sołectwie Osowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Tomasz Zadróżny 2022-08-11 08:07:39
RE.271.05.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. II postępowanie - II część - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2022-08-11 07:58:37
RE.271.05.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. II postępowanie - II część - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2022-08-11 07:58:18
RE.271.05.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. II postępowanie - II część - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2022-08-11 07:58:09
RE.271.05.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. II postępowanie - II część - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2022-08-11 07:58:00
SSiO.2110.16.2022.BZ Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-08-10 14:52:27
SSiO.2110.7.2022.BZ Nabór na wolne stanowisko Referent w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-08-10 14:51:41
SSiO.2110.8.2022.BZ - Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2022-08-10 14:49:49
SSiO.2110.12.2022.BZ - nabór na stanowisko kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2022-08-10 14:49:19