Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ ?DOŻYNKI GMINNE 2022? Andrzej Sawicki 2022-08-26 15:25:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie Świerczewo gm. Nowogard pod numerem ewidencyjnym 13/3 Andrzej Sawicki 2022-08-26 15:25:00
GKMiOŚ.7031.21.1.2022.AA wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych. Andrzej Sawicki 2022-08-26 12:16:19
RE.271.04.2022 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r. Andrzej Sawicki 2022-08-26 10:09:34
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-08-26 10:00:31
SP1.341.61.22 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa modernizacja parkietu hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-08-25 14:32:11
Zaproszenie do składania ofert na wyłączność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych Andrzej Sawicki 2022-08-25 14:30:06
Oferta pracy dla nauczyciela wspomagającego w SP-2 Nowogard Andrzej Sawicki 2022-08-24 15:03:52
SSiO.2600.7.2022.BS Wybór realizatora Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024 Andrzej Sawicki 2022-08-24 14:58:43
Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2022-08-24 12:48:46
Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Andrzej Sawicki 2022-08-24 12:47:58
Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2022-08-24 12:46:17
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-08-24 12:45:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2022 r.". Andrzej Sawicki 2022-08-24 08:38:40
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Błotno Tomasz Zadróżny 2022-08-23 14:04:32
SSiO.2110.13.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent prawno-administracyjny w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Zadróżny 2022-08-23 14:02:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0105B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 244 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-08-22 17:27:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 291/12 w obrębie Długołęka i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-08-22 15:26:04
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Orzechowo Tomasz Zadróżny 2022-08-22 15:21:36
Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-22 15:01:19
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11, ob. Nowogard 4, w m. Nowogard" Tomasz Zadróżny 2022-08-19 15:26:02
GKMiOŚ.271.20.2022.MP Zakup i dostawa mokrej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-08-19 15:00:23
SSiO.2110.22.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2022-08-19 14:48:55
IiR.271.10.2022_Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wolowcu Tomasz Zadróżny 2022-08-19 12:47:14
Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:14:43
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:14:19
Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:13:54
Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:13:28
Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:13:04
Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:12:42
Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:12:12
Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tomasz Zadróżny 2022-08-19 08:10:55
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:33:02
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:25:58
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:25:46
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:25:34
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:24:47
Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Progam Inwestycji Strategicznych realizowany w 3 zadaniach w systemie zaprojektuj i wybuduj Tomasz Zadróżny 2022-08-18 18:24:21
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Strzelewo Tomasz Zadróżny 2022-08-18 14:25:49
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - SP Długołęka Tomasz Zadróżny 2022-08-18 14:25:41