Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia de63 klasy 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:29:43
GKMiOŚ.7031.14.1.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:25:14
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:23:23
PiZP.240.190.2021 AK Wykonanie przeglądu rocznego i oceny stanu technicznego skateparku, placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:31:11
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:30:21
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard o numerze ewidencyjnym 38/3 obręb Kulice o pow 0,6150ha Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:29:26
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:28:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 253/3 oraz 254/1 obręb nr 2 miasta Nowogard przy ul.Lipowej Andrzej Sawicki 2021-06-16 12:58:01
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o pozostawieniu bez rozpoznania sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Skup złomu i surowców wtórnych dla P.U.H. WĘGLOSTAL Ireneusz Adamiak w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 27c Andrzej Sawicki 2021-06-16 12:56:29
Postanowienie burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie "Budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn?. Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:54:09
GKMiOŚ.7031.14.2021.AA - Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:52:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 319/1, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej. Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:51:20
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/16 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:46:33
"Remont boiska - zakup ogrodzenia" Łęgno Andrzej Sawicki 2021-06-15 15:26:42
Oferty pracy dla nauczycieli - SP3 Tomasz Zadróżny 2021-06-15 15:20:05
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:17:53
Zapytanie ofertowe na odpłatne dostarczenie materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:17:02
SP nr 1 - Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników dla klas pierwszych, drugich, piątych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:16:01
SP nr 1 - Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników dla klas pierwszych, drugich, piątych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:15:39
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 36/1, położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. J. Kilińskiego. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:27:46
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 543/12 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Macieja Rataja. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:26:33
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych: 160/18,165/2 oraz 166/1 położonych w obrębie nr 6 miasta Nowogard przy ul. Ks. J. Poniatowskiego. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:25:39
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru , kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:24:30
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVII.N. sesję Rady Miejskiej Początek obrad: 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w trybie hybrydowym Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:21:52
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/17 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-15 09:49:15
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/15 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:43:49
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni od 01.09.2021r do 31.08.2022r. nauczycieli Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:38:13
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/10 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:34:04
GKMiOŚ.70313.1.2021.AA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM REDUKCJI MOCY, STEROWANIA I ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM NA TERENIE MIASTA NOWOGARD" Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:32:47
GKMiOŚ.70313.1.2021.AA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM REDUKCJI MOCY, STEROWANIA I ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM NA TERENIE MIASTA NOWOGARD" Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:32:23
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/14 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:27:30
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/13 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:26:18
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/12 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:25:18
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/11 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:23:30
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/7 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:22:10
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/9 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:16:02
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/8 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:15:00
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 647 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Traugutta/Wileńska Andrzej Sawicki 2021-06-14 14:14:03
Komunikat z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ? Budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn?. Andrzej Sawicki 2021-06-14 13:56:17
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji pianki PET na dz. nr 40/5, 40/6, obręb Wojcieszyn, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-14 13:55:39