Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 100/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:53:22
UCHWAŁA NR 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:52:51
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:52:16
Wybory parlamentarne 2023 (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:51:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:51:05
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 12 marca 2024 r. - W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Tomasz Zadróżny 2024-03-12 09:46:21
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 08 marca 2024 roku. 12 marca 2024 roku (wtorek) o godzinie: 14:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2024-03-11 15:02:31
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje CX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 08 marca 2024 roku. 12 marca 2024 roku (wtorek) o godzinie: 14:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2024-03-11 13:32:05
IIILO.27.20.2024.LB - Zapytanie ofertowe na wymianę podłóg w szatniach segmentu D w IILO w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-03-11 13:31:03
Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-03-08 14:21:37
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2024-03-08 14:21:18
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczwgo Tomasz Zadróżny 2024-03-08 14:20:49
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-03-08 14:20:29
IiR.271.2.1.2024.TC - Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2024-03-08 10:24:07
PiZP.240.67.2024 AK - Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w roku 2024-II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2024-03-08 10:17:46
POSTANOWIENIE NR 178/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2024-03-07 13:21:07
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: "Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę" Andrzej Sawicki 2024-03-07 11:34:03
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: "Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę" Andrzej Sawicki 2024-03-07 11:28:35
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: "Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę" Andrzej Sawicki 2024-03-07 11:27:16
Zarządzenie nr 28/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.03.2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związki z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-03-07 10:05:05
IiR.7015.5.1.2024.TC - Opracowane koncepcji rozbudowy Skateparku w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 10:01:47
Zarządzenie Nr 25A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:59:44
Uchwała nr XCV/536/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:57:56
Statut Rady Seniorów Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:57:39
Uchwała nr XCV/536/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:54:27
Uchwała nr XCV/536/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:53:57
Uchwała Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:53:10
Dokumenty (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:48:46
Rada Seniorów (zakładka menu) Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:47:13
Zarządzenie nr 28/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.03.2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związki z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:41:23
Zarządzenie nr 28/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.03.2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związki z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:40:35
Wykaz nr 05/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:15:25
Wykaz nr 04/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:15:19
Wykaz nr 06/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:15:12
Wykaz nr 05/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:13:31
Wykaz nr 04/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:13:10
Wykaz nr 06/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:12:53
Wykaz nr 04/2024 nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:10:57
IiR.271.2.1.2024.TC - Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:10:26
IiR.271.2.1.2024.TC - Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2024-03-07 09:09:09