Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogzrdie Andrzej Sawicki 2021-06-29 16:17:00
OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2021/2022 SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGOĘCE Tomasz Zadróżny 2021-06-29 12:48:27
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji z dnia 29.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 238/4 i 165 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-29 10:09:13
Obwieszczenie w sprawie wydania w dniu 28.06.2021 r. decyzji nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 62, 113, 114, 115/6 i 115/18 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 838/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-06-29 10:08:43
Ogłoszenie na Instruktora letniego Orlika Andrzej Sawicki 2021-06-29 10:08:00
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/17 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Andrzej Sawicki 2021-06-28 13:01:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miesiącu czerwcu 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-25 14:34:18
PiZP.240.190.2021 AK Wykonanie przeglądu rocznego i oceny stanu technicznego skateparku, placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-25 14:07:47
Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania specjalnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Tomasz Zadróżny 2021-06-25 14:06:06
BURMISTRZ NOWOGARDU ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:49:21
BURMISTRZ NOWOGARDU ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:48:51
IiR.7015.11-1.2021.AM_Remont pomieszczeń budynku Ratusza-wymiana stolarki drzwiowej Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:47:21
PiZP.240.169.1.2021 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej 2021 - II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:46:30
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup węgla kamiennego (kostka) Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:28:35
PiZP.240.169.2021 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej 2021 Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:25:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania. Andrzej Sawicki 2021-06-25 12:24:45
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/36, 3/33, 4, 9, 10, 11/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/7 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-06-24 13:29:57
zapytanie ofertowe Andrzej Sawicki 2021-06-24 13:28:54
Ogłoszenie konkursu na instruktora letniego Orlika Andrzej Sawicki 2021-06-24 13:28:02
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? Andrzej Sawicki 2021-06-24 09:04:10
Ogłoszenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2021-06-24 09:02:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2021-06-24 09:01:58
OFERTA PRACY NA NAUCZYCIELA języka angielskiego Andrzej Sawicki 2021-06-23 15:29:03
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn". Andrzej Sawicki 2021-06-23 15:13:56
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-22 14:51:50
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-22 14:51:24
GKMiOŚ.271.15.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-21 11:23:39
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:57:30
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:54:21
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:49:31
Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu utrzymującego się upału w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:43:29
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:27
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:20
68 Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:12
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 Andrzej Sawicki 2021-06-18 15:27:37
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Andrzej Sawicki 2021-06-18 15:20:35
GOK.2613.1.2021.AG sprzedaż koszów metalowych wykorzystywanych do gromadzenia butelek typu "PET" Tomasz Zadróżny 2021-06-18 15:13:14
GOK.2613.1.2021.AG sprzedaż koszów metalowych wykorzystywanych do gromadzenia butelek typu "PET" Tomasz Zadróżny 2021-06-18 11:54:10
Burmistrz Nowogardu zaprasza do przetargu na: sprzedaż koszów metalowych siatkowych Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:53:31
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:30:36