Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - WOŹNA ODDZIAŁOWA/WOŹNY ODDZIAŁOWY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Andrzej Sawicki 2023-02-28 14:23:34
Zakup i montaż monitora interaktywnego Andrzej Sawicki 2023-02-28 13:31:35
GKMiOŚ.271.2.2023.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Andrzej Sawicki 2023-02-28 11:35:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXXII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2023 roku. Początek obrad: 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godzinie: 18:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2023-02-27 11:11:03
Nabór na wolne stanowisko Kierownik GNGR Tomasz Zadróżny 2023-02-24 15:31:02
PiZP.240.69.2023 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2023 Tomasz Zadróżny 2023-02-23 14:36:14
PiZP.240.69.2023 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2023 Tomasz Zadróżny 2023-02-23 13:21:28
Zapytanie ofertowe na zakup karmy dla kotów wolnożyjących z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-02-22 10:30:35
GKMIOŚ.271.1.2023.KF Dostawę frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-02-22 10:29:32
GKMIOŚ.271.1.2023.KF Dostawę frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-02-22 10:29:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.545.2022.BW Tomasz Zadróżny 2023-02-22 10:28:03
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-02-21 15:29:54
GKRPA.814.7A.2023.MK prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-21 13:23:59
GKMiOŚ.271.1.2023.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Tomasz Zadróżny 2023-02-21 13:21:34
GKRPA.814.7A.2023.MK prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-21 13:19:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 szt. wierzb z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 467/14, obręb 5, miasta Nowogard oraz wyznaczeniu terminu oględzin ww. drzew. Tomasz Zadróżny 2023-02-21 10:14:57
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie zatrudni nauczyciela matematyki Tomasz Zadróżny 2023-02-21 10:08:24
Zapytanie ofertowe Nr 331/7/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tomasz Zadróżny 2023-02-21 08:28:28
Zapytanie ofertowe Nr 331/7/2023 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tomasz Zadróżny 2023-02-21 08:28:13
IiR.7015.1.2023_Zapytanie ofertowe_Pelnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru nad zadaniem: Budowa lacznika miedzy ul. 700-Lecia a ul. Dworcową w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowosci Karsk realizowana w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych Tomasz Zadróżny 2023-02-20 14:32:24
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 14:31:17
Uchwała Nr LXXX/443/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. Tomasz Zadróżny 2023-02-20 14:30:12
Uchwała Nr LXXX/442/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. Tomasz Zadróżny 2023-02-20 14:30:00
Uchwała Nr LXXX/441/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. Tomasz Zadróżny 2023-02-20 14:29:36
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie zatrudni nauczyciela matematyki Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:35:10
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:31:28
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:30:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:29:24
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:14:18
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 08:04:52
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-02-20 07:50:27
Nabór na Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2023-02-20 07:50:23
GKMiOŚ.271.1.2023.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2023-02-19 11:09:14
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2023-02-17 20:51:15
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2023-02-17 20:41:15
Oferta pracy w SP-2 Nowogard Andrzej Sawicki 2023-02-17 13:10:20
Oferta pracy SP Wierzbięcin - pedagog, pedagog specjalny - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-02-17 12:20:39
Oferta pracy SP Wierzbięcin - pedagog, pedagog specjalny - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2023-02-17 12:20:19
Nabór na Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2023-02-17 12:18:02
Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian zapisów w statutach sołectw gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2023-02-17 12:13:47