Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2020-12-07 09:30:06
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-12-04 15:37:09
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:34:16
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:34:04
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:33:45
Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:32:11
SSiO.211.51.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:25:09
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:23:19
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:22:47
Rada Miejska w Nowogardzie - VIII kadencja Tomasz Zadróżny 2020-12-04 08:55:07
Rada Miejska w Nowogardzie - VIII kadencja Tomasz Zadróżny 2020-12-03 10:24:37
Rada Miejska w Nowogardzie - VIII kadencja Tomasz Zadróżny 2020-12-03 10:23:59
Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżedtu gminy na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-03 08:14:13
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Tomasz Zadróżny 2020-12-03 07:51:46
Uchwała nr XXXV/204/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/192/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej ulicy Marszałka Piłsudskiego w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:26:24
Uchwała nr XXXV/203/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:26:10
Uchwała nr XXXV/202/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:25:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXVII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 01 grudnia 2020 roku. Początek obrad: 04 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 11.30 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:23:22
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXVI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 01 grudnia 2020 roku. Początek obrad: 04 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 9.30 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:22:53
PiZP.240.327.2020 AK Wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40" Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:20:46
Zarządzenie nr 138/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:16:55
Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:16:12
Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:59
Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:51
Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:45
133 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:35
133 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:24
Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżedtu gminy na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:15:23
OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Andrzej Sawicki 2020-12-02 15:14:40
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-02 14:24:42
PiZP.240.295.1.2020 AK Remont podłogi drewnianej w lokalu mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej 11/2 w Nowogardzie - II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2020-12-02 10:27:21
Składy Komisji Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-02 10:23:23
Składy Komisji Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-02 10:22:41
WRLFKiS.10.2020 wykonanie usługi druku oraz dostawy kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy książkowych oraz kalendarzy książkowych spersonalizowanych dla Gminy Nowogard termin. 27.11.2020r. Tomasz Zadróżny 2020-12-02 09:21:59
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-12-02 09:16:52
Uchwała nr XXXIV/201/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-01 16:22:23
Uchwała nr XXXIV/200/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Zadróżny 2020-12-01 16:22:13
Uchwała nr XXXIV/199/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-01 16:22:01
Uchwała nr XXXIV/198/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-01 16:21:51
Uchwała nr XXXIV/197/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-01 16:21:40