Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXVIII/429/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej - wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:31:43
Uchwała Nr LXXVIII/429/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej - wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:31:05
Uchwała Nr LXXVIII/428/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:30:44
Uchwała Nr LXXVIII/427/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:30:18
Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2023-01-09 10:16:43
OPS.331.41.2022 Przygotowanie, dostarczanie i wydanie posiłku dla dzieci w szkołach i osób dorosłych - uprawnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej "Promyk" w Nowogardzie w 2023r. Andrzej Sawicki 2023-01-09 09:17:10
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-09 09:16:28
Zarządzenie NR 134/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2023-01-05 14:10:02
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, ob. Szczytniki, gm. Nowogard" Andrzej Sawicki 2023-01-04 15:13:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 stycznia 2022 r. znak: GKMiOŚ.6220.25.2022.MP dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, obręb Szczytniki, gmina Nowogard". Andrzej Sawicki 2023-01-04 14:59:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 433/3 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2023-01-04 14:59:01
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 383, 384, 385, 386, 387 i części działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-04 14:58:25
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni konserwatora od dnia 1 lutego 2023 roku na 0,75 etatu Andrzej Sawicki 2023-01-04 14:54:51
Uchwała Nr LXXV/409/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Andrzej Sawicki 2023-01-04 11:19:09
Sesja nr LXXVIII zostanie wznowiona w dniu 04.01.2023 o godzinie 16:00 Andrzej Sawicki 2023-01-04 09:48:28
Sprzedaż węgla Andrzej Sawicki 2023-01-03 16:23:34
Zarządzenie NR 1/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:17:30
Zarządzenie NR 133/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:16:58
Zarządzenie NR 132/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:16:35
Zarządzenie NR 131/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:15:22
130 Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:14:37
129 Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:14:22
Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2023-01-03 15:13:45
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-03 13:52:03
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-03 13:51:32
GKMiOŚ.271.2-1.2022.AA Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-03 13:51:08
Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Andrzej Sawicki 2023-01-03 10:55:17
331/01/2023 - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług op. dla os. z zaburzeniami psychicznymi Tomasz Zadróżny 2023-01-03 08:40:20
Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gez: KOŚCIÓŁ filialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz kamiennym murem cmentarnym i zadrzewieniem, Sąpolnica, działka nr 86. Andrzej Sawicki 2023-01-02 13:15:38
Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gez: Zespół Dworsko - Folwarczny z parkiem, Ostrzyca 31. Andrzej Sawicki 2023-01-02 12:50:22
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL4501A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjny 67 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2023-01-02 11:41:24
KRATA Michał Ryszard - 2021r. Andrzej Sawicki 2023-01-02 11:39:39
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2023-01-02 09:21:25
GKMiOŚ.271.10.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Osowo Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2023-01-02 09:21:15
GKMiOŚ.271.9.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo - Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2023-01-02 09:20:25
GKMiOŚ.271.9.2022.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo - Termin składania ofert 27.12.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2023-01-02 09:20:06
Rejestr działalności regulowanej Tomasz Zadróżny 2023-01-02 09:18:21
GKMiOŚ.271.1-2.2022.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 17:06:54
GKMiOŚ.271.1-2.2022.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 17:06:43
GKMiOŚ.271.1-2.2022.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nieobjętych harmonogramem w sezonie zimowym 2022/2023 część 2, 3 i 4 Tomasz Zadróżny 2022-12-30 17:06:20