Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-09-09 15:40:16
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę laptopów, projektorów i dysków twardych do Szkoły Podstawowej Nr 1 Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2022-09-09 15:16:13
SSiO.2110.24.2022.BZ - Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2022-09-09 15:15:05
GKMiOŚ.271.1.6.2022.KF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-09-09 15:13:14
GKMiOŚ.271.1.6.2022.KF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-09-09 15:13:03
SSiO.2110.20.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2022-09-09 11:14:36
RE.271.04.2022 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r. Andrzej Sawicki 2022-09-09 10:06:41
RE.271.05.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. II postępowanie - II część - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2022-09-09 10:06:07
Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 08.09.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób Uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-09-09 10:05:12
SSiO.2600.7.2022.BS Wybór realizatora Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024 Andrzej Sawicki 2022-09-09 10:02:07
Oobwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 obręb Miętno, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-09 10:01:11
Oferta pracy - Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie - psycholog Tomasz Zadróżny 2022-09-09 08:18:16
Oferta pracy dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Żabowie Tomasz Zadróżny 2022-09-09 08:03:24
Oferta pracy dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Orzechowo Tomasz Zadróżny 2022-09-09 08:00:41
Oferty pracy dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2022-09-08 15:12:38
Oferta pracy w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - psycholog Tomasz Zadróżny 2022-09-08 14:27:29
Oferta pracy dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Błotnie Tomasz Zadróżny 2022-09-08 13:53:27
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-09-08 13:50:30
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-09-08 13:46:32
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-09-08 13:44:30
Oferta pracy dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Orzechowo Tomasz Zadróżny 2022-09-08 13:07:00
Oferty pracy dla nauczycieli rok szkolny 2022/2023 - Szkoła Podstawowa w Długołęce Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:15:16
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2022 r.". Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:12:35
Zapytania i odpowiedzi z LXIX sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 03 sierpnia 2022 roku Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:10:57
Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Nowogardu z dnia 07 września 2022 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:09:54
Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 42/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:09:27
Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:09:00
Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:08:46
Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:08:29
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXX sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 14 września 2022 roku (środa) o godzinie: 9.30 Andrzej Sawicki 2022-09-08 11:07:19
SSiO.2110.21.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-07 14:38:53
SSiO.2110.22.2022.BZ - Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Andrzej Sawicki 2022-09-07 14:37:50
PP3.ZP.1.2022.AL Zakup i dostawa nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Andrzej Sawicki 2022-09-06 14:50:21
GKMiOŚ.271.1.5.2022.KF Dostawa frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-09-05 15:20:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-02 13:03:13
GKMiOŚ.271.4.6.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-09-02 13:02:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Andrzej Sawicki 2022-09-01 15:35:09
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-01 15:34:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Andrzej Sawicki 2022-09-01 15:33:32
Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2022-09-01 15:24:46