Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.14.2022.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania_Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-23 15:25:57
IiR.7015.13.2022.KU"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania "Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej" Andrzej Sawicki 2022-03-23 15:21:41
IiR.7015.13.2022.KU"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania "Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej" Andrzej Sawicki 2022-03-23 15:20:37
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-03-23 15:10:53
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-03-23 15:10:40
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-03-23 15:10:08
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-03-23 13:32:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LX.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 24 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie: 16.00 Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:16:37
GKMiOŚ.271.3.2022.WSz Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice" Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:15:49
Wykaz Nr2 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 31, obręb Słajsino gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:15:19
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin. Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:14:18
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - zastawka na rzece Dobrzyca w km 8+975. Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:13:56
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska. Andrzej Sawicki 2022-03-22 15:12:48
Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę zbiornika buforowego znajdującego się w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2022-03-22 14:46:22
IiR.7015.10.2022.KU_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej Andrzej Sawicki 2022-03-22 10:13:49
IiR.7015.11.2022.KT_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-22 10:13:14
Zapytanie ofertowe na meble szkolne - SP nr 1 Andrzej Sawicki 2022-03-22 09:01:37
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2022-03-22 08:51:37
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2022-03-22 08:51:15
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-03-21 15:19:15
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2022-03-21 15:18:11
Doposażenie Szkół Podstawowych, dla których Gmina Nowogard jest Organem Prowadzącym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" Andrzej Sawicki 2022-03-21 10:09:25
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 241 położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej Tomasz Zadróżny 2022-03-18 12:40:27
Uchwała Nr LVII/318/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2022. Tomasz Zadróżny 2022-03-18 12:39:06
GKMiOŚ.7031.4.2022.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oświetlenia dróg na terenie gminy Nowogard termin 16.03.2022 r., godz 12:00 Andrzej Sawicki 2022-03-17 15:40:11
GKMiOŚ.7031.5.2022.AA Modernizacja oświetlenia gminy Nowogard na terenach wiejskich-wykonanie audytu w ramach programu Polski Ład - termin 17.03.2022 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2022-03-17 10:19:35
Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Lestkowo Andrzej Sawicki 2022-03-16 14:54:12
Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Maszkowo Andrzej Sawicki 2022-03-16 14:37:14
Zakup ciągnika kosiarki na potrzeby Sołectwa Sąpolnica Andrzej Sawicki 2022-03-16 14:21:57
GNGR.6848.1.2022.DJ- Wykonawstwo prac geodezyjnych na zlecenie gminy Nowogard w roku 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-16 14:19:01
GNGR.6848.1.2022.MS- Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-16 14:18:05
Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych Andrzej Sawicki 2022-03-16 09:06:11
Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego Andrzej Sawicki 2022-03-16 09:00:03
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:53:21
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:46:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 2, 3, 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:38:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:38:05
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:11:33
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:05:14
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.032022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2022-03-16 08:02:46