Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.6.3.2020.AW Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-12-10 08:41:19
GKMiOŚ.271.11.1.2020.AW Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie - I etap Tomasz Zadróżny 2020-12-10 08:39:15
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu osobom uprawnionym posiłku w 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:14:10
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu osobom uprawnionym posiłku w 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:14:07
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:09:57
Uchwała nr XXXVII/209/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:07:59
Uchwała nr XXXVII/208/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:07:39
Uchwała nr XXXVII/207/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:07:07
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 15 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:05:28
informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:02:53
informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Tomasz Zadróżny 2020-12-09 22:01:22
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonej do dzierżawy. Tomasz Zadróżny 2020-12-09 21:59:19
Uchwała nr XXXVI/206/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2020-12-09 14:28:22
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu osobom uprawnionym posiłku w 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-12-09 09:25:11
Uchwała nr XXXVI/206/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2020-12-09 08:50:06
GOK.271.8.2020.AG Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-12-08 15:18:55
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu osobom uprawnionym posiłku w 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-12-08 13:48:43
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu osobom uprawnionym posiłku w 2021r. Andrzej Sawicki 2020-12-08 09:07:50
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 582, 572/12, 572/13, 573/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-07 15:34:04
PiZP.240.336.2020 AK "Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2020-12-07 14:36:13
Uchwała nr XXXVI/206/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2020-12-07 14:35:20
Uchwała nr XXXVI/205/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie podatku rolnego na rok 2021 Andrzej Sawicki 2020-12-07 14:35:06
Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 29 czerwca 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-12-07 14:33:29
IILO.27.8.2020.MM Zapytanie ofertowe na sprzedaż projektorów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-07 14:31:19
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:21:08
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:21:07
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:21:05
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:20:46
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:20:42
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Zadróżny 2020-12-07 14:20:40
obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. znak: GKMiOŚ.6131.88.2020.AB w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej GARDNO w Nowogardzie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat. żywotnik zachodni z terenu działki nr 175/4 obręb 3, położonej przy ul. Zamkowej 3B w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2020-12-07 09:32:03
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 323 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2020-12-07 09:31:11
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 443/17 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2020-12-07 09:30:45
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2020-12-07 09:30:06
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-12-04 15:37:09
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:34:16
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:34:04
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:33:45
Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:32:11
SSiO.211.51.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-04 14:25:09