Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PiZP.240.107.2022 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów dla Zarządu Budynków Komunalnych na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:15:03
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:13:49
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:12:56
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:08:56
Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:08:10
Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2022-04-01 13:46:35
Konserwator Tomasz Zadróżny 2022-04-01 13:44:32
PiZP.240.103.2022 AK Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022/2023 Andrzej Sawicki 2022-03-31 15:07:29
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 SDR 17,6 dn 90 mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 438 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-03-31 10:51:11
GKMiOŚ.7031.4.2022.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oświetlenia dróg na terenie gminy Nowogard termin 16.03.2022 r., godz 12:00 Andrzej Sawicki 2022-03-30 15:26:16
Uchwała nr LX/328/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Gminy Nowogard związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:55:04
Uchwała nr LX/327/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:54:47
Uchwała nr LX/326/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:54:29
Uchwała Nr LVII/317/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:03:11
Uchwała Nr LVII/318/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2022. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:02:48
Uchwała Nr LVII/319/22 w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2022 rok? Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:02:34
Uchwała Nr LVII/320/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2022 rok. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:02:18
Uchwała Nr LVII/321/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2022-2035. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:01:58
Uchwała Nr LVII/322/22 w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogard sprzeciwu wobec uchwały Nr XI/43/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:01:42
Uchwała nr LIX/325/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:01:24
Uchwała nr LIX/324/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:01:07
Uchwała nr LIX/323/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2022-03-29 12:00:52
IiR.7015.12.2022.AMU Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-29 11:59:16
Konkurs dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:20:59
Konkurs dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:20:48
Interpelacje, zapytania i odpowiedzi z LIX sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 09 marca 2022 roku. Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:19:18
GKMiOŚ.271.3.2022.AW Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:17:57
Wykaz Nr 9 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/47, obręb 2 m. Nowogard na polepszenie warunków nieruchomości przyległej Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:17:14
Wykaz Nr 8 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/46, obręb 2 m. Nowogard na polepszenie warunków nieruchomości przyległej Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:16:52
Wykaz Nr 7 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/45 , obręb 2 m . Nowogard na polepszenie warunków nieruchomości przyległej Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:16:32
Wykaz Nr 6 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/44 , obręb 2 m. Nowogard na polepszenie warunków nieruchomości przyległej Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:16:11
Wykaz Nr 5 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/43 , obręb 2 m. Nowogard na polepszenie warunków nieruchomości przyległej Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:15:33
Wykaz Nr 4 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, składającej się z działek o numerze ewidencyjnym 545/42 i 545/36 , obręb 2 m. Nowogard w formie przetargu nieograniczonego Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:14:52
Wykaz Nr 3 Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o numerze ewidencyjnym 545/3 , obręb 2 m . Nowogard w formie przetargu nieograniczonego Andrzej Sawicki 2022-03-25 15:14:07
Zapytanie ofertowe na Świadczenia usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt Andrzej Sawicki 2022-03-24 16:15:01
GKMiOŚ.271.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-24 12:54:50
GKMiOŚ.271.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-24 12:37:57
GKMiOŚ.271.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-03-24 12:33:50
Doposażenie Szkół Podstawowych, dla których Gmina Nowogard jest Organem Prowadzącym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" Andrzej Sawicki 2022-03-24 12:28:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LX.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 24 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie: 16.00 Andrzej Sawicki 2022-03-24 08:52:03