Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:57:57
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:42:29
Utwardzenie terenu w obrębie II LO w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:40:52
GOK.271.8.2020.AG Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:40:17
GOK.271.8.2020.AG Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:39:09
GKMiOŚ. 271.12.2020.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Andrzej Sawicki 2020-12-15 10:37:55
GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:42:34
GNGR.271.09.2020/IK Zakup materiałów na remont - sala wiejska w Dąbrowie Nowogardzkiej Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:41:19
GNGR.271.07.2020/IK - Zakup altany ogrodowej na boisko w Sołectwie Grabin Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:40:29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 1 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:39:16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 294 w obrębie Lestkowo, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:38:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i budowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 104/6, 104/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard; oraz umorzeniu postępowania w pozostałej części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i budowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 867/31 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:38:28
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:37:59
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2020-12-14 15:37:00
Utwardzenie terenu w obrębie II LO w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy Tomasz Zadróżny 2020-12-11 15:19:30
Utwardzenie terenu w obrębie II LO w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy Tomasz Zadróżny 2020-12-11 15:19:22
GKMiOŚ.271.12.2020.WSz - Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-12-11 15:17:18
GKMiOŚ.7031.31-1.2020.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2020/2021 Tomasz Zadróżny 2020-12-11 15:15:52
wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Tomasz Zadróżny 2020-12-11 15:13:39
Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:08:01
Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:07:39
Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:06:07
Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:05:38
Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:04:34
Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-12-11 13:04:14
Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:44:31
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:43:49
SPO.271.2.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:42:55
Zarządzenie nr 143/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:41:56
Zarządzenie nr 143/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:41:31
Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:41:25
Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:41:20
Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-12-11 10:41:15
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-12-10 15:38:10
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych o numerze 165/2 i 165/3 położonych w obrębie nr 6 miasta Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2020-12-10 15:02:13
GNGR.2600.7.DJ Remont utwardzenia działki nr 176/1 w obrębie nr 3 miasta Nowogard przy ul. Zamkowej Tomasz Zadróżny 2020-12-10 13:15:15
GNGR.2600.7.DJ Remont utwardzenia działki nr 176/1 w obrębie nr 3 miasta Nowogard przy ul. Zamkowej Tomasz Zadróżny 2020-12-10 13:14:39
GNGR.2600.8.DJ Wykonanie remontu utwardzenia działki nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej (boisko) Tomasz Zadróżny 2020-12-10 12:54:33
GNGR.2600.8.DJ Wykonanie remontu utwardzenia działki nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej (boisko) Tomasz Zadróżny 2020-12-10 12:52:53
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-12-10 12:45:51