Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI - SP1 Tomasz Zadróżny 2022-04-11 16:24:12
GKMiOŚ.271.4.1.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:44:50
PiZP.240.103.2022 AK Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022/2023 Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:21:36
Oferta pracy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:19:56
Doposażenie Szkół Podstawowych, dla których Gmina Nowogard jest Organem Prowadzącym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:18:51
GKMiOŚ.7031.5.2022.AA Modernizacja oświetlenia gminy Nowogard na terenach wiejskich-wykonanie audytu w ramach programu Polski Ład - termin 17.03.2022 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:17:32
GKMiOŚ.7031.4.2022.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oświetlenia dróg na terenie gminy Nowogard termin 16.03.2022 r., godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:16:55
GKMiOŚ.271.4.1.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:15:00
GKMiOŚ.271.4.1.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-11 15:14:51
Świadczenia usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt. Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:32:17
IiR.7015.13.2022.KU"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania "Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej" Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:31:09
IiR.7015.14.2022.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania_Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:29:49
Zarządzenie NR 31/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:18:58
30 Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:18:47
Zarządzenie NR 27/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:18:37
Zarządzenie NR 26/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-04-08 12:18:04
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-04-07 15:19:33
Uchwała nr LXI/329/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zaprzestania naruszania dóbr osobistych Radnych, a w szczególności Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej przez Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2022-04-07 15:18:33
Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną Andrzej Sawicki 2022-04-07 15:05:31
GKMiOŚ.271.4.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:56:05
Zarządzenie NR 27/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:55:03
Zarządzenie NR 27/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:54:59
Zarządzenie NR 29/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:54:30
Zarządzenie NR 28/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:54:09
Zarządzenie NR 27/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:53:55
Zarządzenie NR 26/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-04-07 10:53:46
Sygnatura akt I Nc 893/19 Tomasz Zadróżny 2022-04-07 09:37:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2022-04-06 14:59:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 2,3,4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2022-04-06 14:59:16
Zarządzenie NR 22/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2022-04-06 09:45:55
Zarządzenie NR 21/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola NR 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-06 09:45:33
GKMiOŚ.271.5.2022.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert do 06.04.2022 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2022-04-06 09:43:15
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXI.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 07 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 10:00 Andrzej Sawicki 2022-04-05 13:26:26
Informacja dyrektora ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2022-04-04 13:23:44
GKMiOŚ.271.3.2022.AW Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard Andrzej Sawicki 2022-04-04 13:22:59
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-04 13:18:03
Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę zbiornika buforowego znajdującego się w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-04 11:22:15
Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę zbiornika buforowego znajdującego się w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-04 11:22:02
GKMiOŚ.271.2.2022.KGKMiOŚ.271.2.2022.KF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy NowogardF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard, termin składania ofert 15.04.2022 r. do godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:42:18
GKMiOŚ.271.2.2022.KGKMiOŚ.271.2.2022.KF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy NowogardF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard, termin składania ofert 15.04.2022 r. do godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2022-04-01 15:42:02