Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs - Zajęcia dla dzieci i młodzieży Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:05:51
Konkurs - Wsparcie emerytów i rencistów Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:03:22
Konkurs - Wsparcie emerytów i rencistów Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:03:15
Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:02:04
Konkurs - Rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:00:57
Konkurs - Rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:00:50
Konkurs - Ochrona środowiska Tomasz Zadróżny 2020-12-18 14:59:53
Konkurs - Ochrona środowiska Tomasz Zadróżny 2020-12-18 14:59:47
Konkurs - Ochrona zdrowia Tomasz Zadróżny 2020-12-18 14:58:56
Konkurs - Ochrona zdrowia Tomasz Zadróżny 2020-12-18 14:58:49
Konkurs - Opieka społeczna Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:17:53
Konkurs - Opieka społeczna Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:17:37
Konkurs - Kultura fizyczna i sport Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:16:19
Konkurs - Kultura fizyczna i sport Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:16:08
GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:14:48
GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:14:01
GKMiOŚ.271.15.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:12:04
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:10:00
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:09:18
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:09:13
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:09:05
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:08:58
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:08:37
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 14:08:00
Konkurs - Wspieranie inicjatyw społecznych Tomasz Zadróżny 2020-12-18 12:19:50
Konkurs - Wspieranie inicjatyw społecznych Tomasz Zadróżny 2020-12-18 12:19:43
Konkurs - Wspieranie inicjatyw społecznych Tomasz Zadróżny 2020-12-18 12:12:12
Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Tomasz Zadróżny 2020-12-18 12:11:24
Ogłoszenia konkursów 2021 Tomasz Zadróżny 2020-12-18 12:10:52
Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-18 10:29:24
GKMiOŚ.271.12.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą ?Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie ? I etap.? Andrzej Sawicki 2020-12-18 10:28:18
Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-17 15:15:55
PiZP.240.351.2020 AK Usługi asenizacyjne oraz wywóz osadów biologicznych w roku 2021 Andrzej Sawicki 2020-12-17 15:14:53
PiZP.240.352.2020 AK Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych na rok 2021 Andrzej Sawicki 2020-12-17 15:14:04
SSiO.211.52.2020.EB Pracownik ds. rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-16 15:21:04
Utwardzenie terenu w obrębie II LO w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy Andrzej Sawicki 2020-12-16 15:00:56
Uchwała nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2020 rok Tomasz Zadróżny 2020-12-15 18:51:56
Uchwała nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2020 rok Tomasz Zadróżny 2020-12-15 18:50:56
GNGR.271.10.2020/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czermnica Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:59:41
GNGR.271.11.2020/IK Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie - położenie polbruku Tomasz Zadróżny 2020-12-15 15:58:49