Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:25:54
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 582, 572/12, 572/13, 573/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:24:32
GKMiOŚ. 271.12.2020.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:23:31
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:20:59
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:06:23
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 11:05:19
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 10:00:39
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2020-12-23 09:59:48
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:56:57
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:56:25
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:55:35
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:55:18
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:55:11
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:55:02
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:54:46
Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:53:37
Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:47:16
Zarządzenie nr 147/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:46:40
Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Boguszyce Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:46:02
Zarządzenie nr 147/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:45:40
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:45:32
Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:45:24
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:44:05
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:43:38
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:43:09
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:42:07
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2020-12-22 12:41:12
SSiO.2600.23.2020.EC Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" Tomasz Zadróżny 2020-12-21 14:00:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 30/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków linii elektroenergetycznych SN 15 kV napowietrznej oraz kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działki o nr geodezyjnym 182 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-21 13:58:01
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-12-21 13:56:19
GKMiOŚ. 271.12.2020.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Tomasz Zadróżny 2020-12-21 09:31:51
Wykazy nr 2/12/2020 Na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-12-21 09:30:33
Wykaz nr 22/12/2020 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Tomasz Zadróżny 2020-12-21 09:29:43
Wykaz nr 22/12/2020 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Tomasz Zadróżny 2020-12-21 09:28:38
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:35:55
Sprawozdania III kwartał 2020r. Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:27:23
Sprawozdania III kwartał 2020r. Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:27:16
Sprawozdania II kwartał 2020r. Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:26:28
Sprawozdania II kwartał 2020r. Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:26:20
Konkurs - Zajęcia dla dzieci i młodzieży Tomasz Zadróżny 2020-12-18 15:05:58