Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2021 Tomasz Zadróżny 2022-04-29 12:21:28
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:44:33
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:43:48
Zarządzenie NR 38/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:42:32
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:41:37
GKMiOŚ.271.2.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:40:40
nformacja Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2022-04-29 11:39:54
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży radiokomunikacyjnej, kontenera telekomunikacyjnego, elektroenergetycznej linii zasilającej oraz złącza kablowego elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 28/1 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-04-29 09:57:52
Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 SDR 17,6 dn 90mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 438 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-04-29 09:57:16
Rozp. nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście Tomasz Zadróżny 2022-04-28 15:22:45
Ogłoszenia, Zawiadomienia, Informacje, Rozporządzenia Tomasz Zadróżny 2022-04-28 15:22:05
OPS 331/17/2022 - Zapytanie ofertowe artykuły biurowe - tonery Tomasz Zadróżny 2022-04-28 14:46:14
IiR.271.3.2022 - Zagospodarowanie Placu Wolnosci w Nowogardzie - I Etap w zakresie wykonaniu przepustu kabla elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-28 09:07:31
SSiO.2110.9.2022.BZ - Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-04-27 14:35:52
SSiO.2110.9.2022.BZ - Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-04-27 14:34:47
SSiO.2110.8.2022.BZ - Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:32:42
SSiO.2110.10.2022.KK - Referent w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:30:44
SSiO.2110.11.2022.KK - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:29:50
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:28:09
Oferta pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - WOŹNA ODDZIAŁOWA - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:25:52
IiR.271.3.2022 - Zagospodarowanie Placu Wolnosci w Nowogardzie - I Etap w zakresie wykonaniu przepustu kabla elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:14:30
IiR.271.3.2022 - Zagospodarowanie Placu Wolnosci w Nowogardzie - I Etap w zakresie wykonaniu przepustu kabla elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:14:12
IiR.271.3.2022 - Zagospodarowanie Placu Wolnosci w Nowogardzie - I Etap w zakresie wykonaniu przepustu kabla elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:13:18
IiR.271.3.2022 - Zagospodarowanie Placu Wolnosci w Nowogardzie - I Etap w zakresie wykonaniu przepustu kabla elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700-lecia w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:12:58
Zarządzenie Nr 37 /2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.04. 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 19.04.2022 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2022-04-27 13:10:09
GKMiOŚ.271.2.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-27 09:13:54
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2022-04-25 13:55:28
PiZP.240.128.2022 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej w sezonie letnim 2022 Andrzej Sawicki 2022-04-25 13:54:27
GKMiOŚ.271.4.1.2022.AW Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2022-04-25 13:53:45
OFERTA PRACY NAUCZYCIELA BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 w NOWOGARDZIE ROK SZKOLNY 2021/2022 Andrzej Sawicki 2022-04-25 13:35:45
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej Andrzej Sawicki 2022-04-25 13:30:48
Krugła Teresa Tomasz Zadróżny 2022-04-22 15:42:43
Pracownik obsługi w SP Strzelewo Andrzej Sawicki 2022-04-22 14:48:53
Krugła Teresa Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:44:46
Krugła Teresa - 2018 r. Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:44:38
Krugła Teresa - 2017 r. Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:44:31
Krugła Teresa - 2016 r. Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:44:25
Pawelec Tomasz Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:43:54
Ziemba Kazimierz - Burmistrz Nowogardu Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:43:40
Urbański Zbigniew - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Tomasz Zadróżny 2022-04-22 14:43:28