Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wyniki wyborów 2023-10-17 08:30
dokument Informacja o składach z funkcjami Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Nowogard 2023-10-12 11:41
dokument INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023R. 2023-10-10 13:38
dokument Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych 2023-10-05 12:44
dokument UCHWAŁA NR 227/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz wyniku referendum, a także trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-04 15:47
dokument INFORMACJA,O SPOSOBIE GŁOSOWANIA,ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU 2023-10-03 09:40
dokument Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego 2023-09-27 09:35
dokument UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. ze zm. 2023-10-03 14:38
dokument Postanowienie nr 162/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard 2023-09-26 09:13
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2023 r. 2023-09-22 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z dnia 20 września 2023r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, Siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2023-09-20 10:15
dokument ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA 2023-09-14 10:11
dokument Postanowienie Nr 125/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nowogard 2023-09-15 08:17
dokument Przepisy i wytyczne dla OKW 2023-09-08 12:26
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2023-09-05 10:12
dokument Postanowienie nr 116/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nowogard na stałe obwody głosowania 2023-08-31 15:09
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-28 11:33
dokument Informacja dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 2023-08-23 13:47
dokument Komunikaty i akty prawne: 2023-08-23 13:45
dokument Wykaz komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-23 13:43
dokument KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 2023-08-10 09:52