herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-07-02 11:33:44
Zapytanie ofertowe na remont schodów w Szkole Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2018-07-02 10:59:03
Zapytanie ofertowe na remont schodów w Szkole Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2018-07-02 10:44:17
Zapytanie ofertowe na podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-07-02 10:21:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-29 15:06:22
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-29 15:05:43
IiR.7015.40.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-06-29 14:51:15
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-06-29 12:53:11
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-06-29 12:52:44
GKMiOŚ.271.9.2018.AL Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-29 12:52:08
IiR.271.2.2018.PS Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-29 11:50:22
GKMiOŚ.271.7.3.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:56:42
GKMiOŚ.7031.28.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:55:28
Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników, ćwieczeń do III Klasy Gimnazjum Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:54:32
Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników, ćwieczeń do III Klasy Gimnazjum Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:54:15
GKMiOŚ.7031.3-1.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:52:55
GKMiOŚ.271.8.2.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 2 Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:52:18
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" Rita Mazurczak 2018-06-28 14:16:06
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" Rita Mazurczak 2018-06-28 14:15:47
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-28 12:27:26
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-28 12:26:50
IiR.7015.35.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-06-28 11:31:14
IiR.7016.29.2018.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastyczno korekcyjnej Szkoły Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-06-28 09:39:09
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego Rita Mazurczak 2018-06-28 08:25:35
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-27 14:13:25
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym nr 182/2 o pow. 774 m2 niezabudowana, położona w obrębie Struga gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:46:16
Protokół Nr LXI/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:44:27
Protokół Nr LX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:43:37
Protokół Nr LIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:42:52
Protokół Nr LVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:41:59
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-27 12:15:43
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-26 15:53:36
Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:50
417 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:28
UCHWAŁA NR LXII/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:03:07
Uchwała Nr LXII/415/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:02:15
414 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:28
413 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:17
412 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:08
411 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:00:51