herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomasz Szafran - 2006r Początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:09:40
Anna Szkołuda - 2006r Początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:08:50
Rafał Marek Szpilkowski - 2006r początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:08:15
Andrzej Wasiak - 2006r początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:06:42
Krystyna Wysoszyńska - 2006r początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:05:21
Radni - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:04:29
Oświadczenia za 2006 r. - początek V kadencji - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-22 15:01:07
Radni IV kadencji Tomasz Zadróżny 2007-01-22 14:59:48
Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:52:07
Wydział Kancelarii (K) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:51:09
- dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:48:51
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (WEZKiS) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:48:36
- dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:45:40
Wydział Finansowo Budżetowy (FB) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:43:02
Zadania Wydziału FB - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:42:53
Biuro Podatków i Opłat ( BPO ) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:42:36
Biuro Rady (BR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:41:30
Biuro Rady (BR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:40:47
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:40:23
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:40:19
Tomasz Zadróżny 2007-01-19 09:33:40
sprzedaż - działka nr 240/4 garaż nr 102 ul. Warszaska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:27:05
sprzedaż - działka nr 240/4 garaż nr 101 ul. Warszaska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:26:35
sprzedaż - działka nr 240/2 garaż nr 101 ul. Warszaska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:26:10
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 79 ul. Kowalska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:25:32
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 78 ul. Kowalska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:25:13
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 77 ul. Kowalska, Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:24:51
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 77 ul. Kowalska, Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:24:01
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 77 ul. Kowalska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:23:29
sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 76 ul. Kowalska, Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-12 15:23:03
sprzedaż samochodu Lublin i ciągnika Ursus - pierwszy przetarg nieograniczony - Zarząd Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2007-01-12 10:26:37
Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym. Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:15:39
Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:15:13
Uchwała Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:14:56
Uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2006 Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:14:40
Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:14:25
Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:14:05
Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:13:41
Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia delegata do Zwišzku Miast Polskich Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:13:19
Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2007-01-10 15:12:03