Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup wiaty przystankowej Długołęka sołectwo Długołęka Tomasz Zadróżny 2020-09-21 13:26:31
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5 i 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-09-21 13:24:22
GKMiOŚ.271.8.2020.WSz Wykonanie projektu na remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gm. Nowogard w miejscowości Błotno Tomasz Zadróżny 2020-09-18 15:19:09
GKMiOŚ.271.7.2020.WSz Wykonanie projektu na remont mostu betonowego w miejscowości Błotny Młyn Tomasz Zadróżny 2020-09-18 15:15:33
GKMiOŚ.271.6.2020.WSz Wykonanie projektu na remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gm. Nowogard na rzece Gardominka w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2020-09-18 15:14:00
GKMiOŚ.271.5.2020.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka ulicy wiejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-09-18 15:10:11
PiZP.240.254.2020 AK Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Boh.Warszawy 91 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-09-18 14:45:33
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-09-18 13:05:14
100 Tomasz Zadróżny 2020-09-18 13:04:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXIX sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 24 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2020-09-18 12:46:34
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 14:11:22
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 14:10:52
Zarzadzenie Nr 92/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:31:21
Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:30:15
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:29:29
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:28:58
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:28:24
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-09-17 13:27:56
SSiO.2600.9.2020.EC Zapytanie ofertowe - zakup paneli podłogowych Tomasz Zadróżny 2020-09-17 10:25:56
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 135 obręb Długołęka, gm. Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2020-09-16 15:57:20
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 294 w obrębie geodezyjnym Lestkowo, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2020-09-16 15:56:27
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2020-09-16 15:54:09
Zakup węgla kamiennego Andrzej Sawicki 2020-09-16 13:59:15
Oferta pracy - nauczyciel wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-09-15 14:18:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24/2020, zmieniającą decyzję nr 3/2020 o ustaleniu liokalizacji inwestycji celu publicznego Andrzej Sawicki 2020-09-15 12:23:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą i kablem FO oraz urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 441, 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-09-15 12:22:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do, 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 52/3, 52/5 i 75/2 w obrębie geodezyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2020-09-15 12:21:56
Zapytanie Ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Błotnie Andrzej Sawicki 2020-09-14 15:26:34
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 433/3, 446, 447,448, 455, 456 w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2020-09-14 15:25:45
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Andrzej Sawicki 2020-09-14 15:24:59
GKMiOŚ.271.6.2.2020.AW Na budowę oczyszczalni ściaków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-09-14 09:05:50
GKMiOŚ.271.6.2.2020.AW Na budowę oczyszczalni ściaków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-09-11 12:43:26
GKMiOŚ.271.6.2.2020.AW Na budowę oczyszczalni ściaków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-09-11 12:32:13
Sprawozdania za IV kw 2019r. Andrzej Sawicki 2020-09-11 10:42:32
Sprawozdania za IV kw 2019r. Andrzej Sawicki 2020-09-11 10:42:15
PiZP.240.244.2020 AK Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2020-09-10 14:16:53
GKMiOŚ.7031.19.2020.AA Remont oświetlenia zewnętrznego Szkoły Podstawowej w Błotnie. Termin 04.09.2020 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2020-09-10 14:16:13
RE.271.05.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.- Część V Dowóz do szkół kierunek Długołęka Tomasz Zadróżny 2020-09-10 10:49:57
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-09-10 10:48:16
SSiO.2600.8.2020.EC - wykonanie kosztorysu na prace remontowe Tomasz Zadróżny 2020-09-10 09:15:43