herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydania decyzji nr 13/2018 z dnia 20.08.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową i rozbudową budynku nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard