Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg


Numer sprawy: FB. 3354-1/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (art. 15 uzp)

 1. Zamawiający:

Gmina Nowogard, 72-200 Nowogard Plac Wolności 1

REGON: 000529775 NIP: 859-00-12-007

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Współpracę i obsługę bankową budżetu gminy i jednostek

organizacyjnych gminy Nowogard "

 1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 3 lat od daty podpisania umowy.

 1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 1. Bezpłatny formularz ofertowy zawierający istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności l pokój nr 3.

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Pl. Wolności l pokój Nr 5.

Koperta powinna być oznaczona:

„ Oferta na współpracę i obsługę bankową budżetu Gminy Nowogard ”

„ Nie otwierać przed: 07.11.2003 godz. 1000

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:

Skarbnik Gminy - Jan Wujec tel. (091) 39-26-221

Termin składania ofert upływa dnia: 07.11.2003 r. godz. 945.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1, pokój Nr.7 w dniu: 07.11.2003 r. o godz.: 1000.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych gromadzonych 15 %

na rachunku bankowym

  • marża bankowa podana w procentach dotycząca środków pieniężnych umieszczonych 10 %

na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight)

  • marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów w rachunku bieżącym 15 %

  • prowizja bankowa podana w procentach od kwoty uruchamianego kredytu w rachunku 10 %

bieżącym

  • prowizja bankowa podana w procentach od dokonywanych operacji bankowych w tym 20 %

operacji dokonywanych w formie elektronicznej (uznaniowych i obciążeniowych)

  • opłata za prowadzenie rachunków bankowych 10 %

  • opłata za korzystanie z systemu elektronicznej obsługi bankowej pozwalającej 10 %

na podgląd operacji bankowych dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy

  • opłata za doradztwo i pomoc w opracowaniu programów pozwalających na uzyskanie 10 %

środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Postępowanie będzie przeprowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy dostarczą Zamawiającemu oświadczenie wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn.zm. ). Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzenia oferty zawarte są w istotnych warunkach zamówienia.

Kurs EUR 4,5592 na dzień: 15.10.2003 r.

Tabela Nr 201/A/NBP/2003

....…………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 30-10-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2003 11:02