Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Związek Celowy Gmin R XXI


PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający:

Celowy Związek Gmin R - XXI Plac Wolności 5, 72 - 200 Nowogard

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 EURO w trybie

przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: Zakład Gospodarowania Odpadami w m. Słajsino gmina Nowogard

 1. Zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Termin realizacji - do 28.02.2004 r.

 1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

 1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7

 3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie ul. Plac Wolności 5 - w godz. 800 - 1400. (Biuro Związku).

 1. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie ul. Plac Wolności 5 do 07.11.2003 r. do godz. 1000.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2003 r. o godz. 11 00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego ul. Plac Wolności 1.

 1. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: Celowy Związek Gmin R - XXI w Nowogardzie tel. 091-39-27-121 - Pan Paweł Pieczonka lub POI Stargard tel. 091-578-39-97 - Pan Sławomir Florczak w godz. 800 - 1400.

 1. O wynikach postępowania o zamówienie publiczne oferenci zostaną powiadomieni po zakończeniu postępowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-10-2003 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2003 09:40