Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Słajsino


Nowogard, dnia 30 września 2003 r.

ABPP- 7322/S/2/2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 30.000 EURO

 1. Gmina Nowogard, 72-200 Nowogard, pl.Wolności 1

telefon: (091) 39-26-200 fax: (091) 39-26-206

NIP: 859-00-12-007

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard dla obszaru obrębu geodezyjnego Słajsino w gminie Nowogard

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2004 roku

 2. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Wydział Architektury Budownictwa i Planowania Przestrzennego ,Pl.Wolności 5, pok. nr 206.

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 1. sprawy proceduralne i merytoryczne - Elżbieta Szpilkowska inspektor Wydziału Architektury Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,

 2. sprawy proceduralne - Marek Antczak - Inspektor Wydziału Architektury Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 1. Termin i miejsce składania ofert - Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,

pl. Wolności 1, pok. nr 5 w terminie do dnia 31 października 2003r., godz. 12 30.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nowogard, 72-200 Nowogard, pl. Wolności 1, pok. nr 7 w dniu 31 października 2003r., godz.12 30.

 2. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. nr 140, poz. 743 z późn. zm.).

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22

ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz.U.z 2002 r.

Nr 72,poz.664), spełniający następujące warunki:

 1. Oferent lub jego pracownik zatrudniony na czas nieokreślony posiada stosowne uprawnienia urbanistyczne niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia i jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego .

 2. Spełniający warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych,

 3. Mogący wykazać się dorobkiem min. 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( uchwalonych) ,opracowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- cena (koszt) - 100 %

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-10-2003 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2003 14:35