Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 2/3 części, położonej w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard

Nowogard 6.01.2009r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 2/3 części, położonej w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w udziale 2/3 części zabudowana budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi, położona w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard, składająca się z działki nr 148/2 o pow.4270 m2   – KW nr 10284
 
Księga Wieczysta nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Budynek mieszkalny w udziale 2/3 części zamieszkały jest przez osoby fizyczne.
Nabywca zabezpiecza roszczenia osób trzecich zgodnie z art.678 Kodeksu Cywilnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2009r. o godz.10.00 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza nieruchomości w udziale 2/3 - 79.814,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00 zł., za wycenę budynku gospodarczego 120,00 zł , za wycenę budynku mieszkalnego 350,00 zł , koszty geodezyjne 1.100,00 zł oraz koszty kartograficzne w wysokości 12,78 zł
 (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.982,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 9.02.2009r. do godz.14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 27-01-2009 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2009 13:56