Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

ul.Ogrodowa 35


Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 11.XI. 2000r. Nr 46, poz.543 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 14.09. 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 157/26 o pow. 788 m2, położonej w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 35.

Działka nr 157/26 o pow.788 m2, położona jest w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 35.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 36759 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.423,00 zł.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 210,00 zł.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania działki do sprzedaży w wysokości 180,00 . (sto osiemdziesiąt złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną i kanalizację. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. gazowej i drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.

(podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 20.12.2004r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2004r. o godz.800 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1,

tel. 39-26-225 lub 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 15-11-2004 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2004 14:48