Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

ZBK


ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

72-200 Nowogard ul.700-Lecia 14 tel.39 26-265-269

na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych

/Dz.U. z 2004 r nr 19 poz 177

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości do 60 000 euro

na wykonanie elewacji budynku administracyjnego oraz wymianę stolarki okiennej w ilości 10 szt. w Nowogardzie ul. 700- lecia 14

 1. Wymagany termin wykonania robót : do 15.11.2004 r

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać odpłatnie /10 zł /w siedzibie ZBK Nowogard ul. 700-Lecia 14 pok.109 .Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Grażyna Grosicka tel. 39 26-267

 3. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł.

 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 5. Termin związania z ofertą - 30 dni .

 6. Kryteria wyboru oferty : cena 95 % , gwarancja 5 %

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy :

 1. niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ,

 2. spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Nowogard ul. 700 -Lecia 14 pok. Nr 109.

 2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2004 r o godz.9.°°

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2004 r o godz.11.°° w ZBK Nowogard .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-09-2004 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2004 09:11