Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Pojemniki pet


GKMiOŚ.EP/341/3/2004

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

Gmina Nowogard, 72-200 Nowogard, pl.Wolności 1

telefon: (091) 39-26-200 telefaks: (091) 39-26-206

e-mail: info@nowogard.pl adres internetowy www.nowogard.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zakres zamówienia:

Część I - dostawa 10 szt. pojemników na makulaturę, 8 szt. na szkło bezbarwne, 8 szt. na szkło kolorowe,

Część druga - dostawa 20 szt. pojemników na butelki PET.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Kategoria dostaw wg CPV:

część I - 25223300-3 pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych

część II - 28213100-9 pojemniki z żelaza lub stali.

Termin wykonania: do 30.11.2004 r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pl. Wolności 5, p. nr 108.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) sprawy proceduralne - Emilian Pisarek podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie,

b) sprawy merytoryczne - Krzysztof Zwoliński - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Termin i miejsce składania ofert - Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,

pl. Wolności 1, pok. nr 5 w terminie do dnia 6 października 2004 r., godz. 9 00.

Termin i miejsce otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nowogardzie,
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1, pok. nr 7 w dniu 6 października 2004 r., godz.9 30.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- cena - 100 %

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-09-2004 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2004 09:53