Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich


Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 

 1. wykształcenie co najmniej średnie

 2. dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym

 3. dobry stan zdrowia

 4. niekaralność

 5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 6. znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 7. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących ustawy z dnia 25 lipca 2006 roku - o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 2. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 3. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

 4. umiejętność biegłej obsługi komputera,

 5. umiejętność redagowania pism urzędniczych

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
7. oświadczenie o niekaralności
8. zaświadczenie o stanie zdrowia
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 grudnia do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Joanna Centała-Koskiewicz nr tel. (091)3926213

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.400 zł brutto.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

 

 

 


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 10-12-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 10-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 11-12-2007 07:46