Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Osowo 21/13

Nowogard 20.08.2007r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 201/1000, położonej w obrębie Osowo 21/13 gm. Nowogard.

  • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w udziale 201/1000 , położona w obrębie Osowo nr 21 gm. Nowogard w tym:  

  • lokal użytkowy nr 13 o pow. użytkowej 122,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, urządzeniach

  • pomieszczenie przynależne-piwnica o pow. użytkowej 29,04 m2

  • udział w prawie własności do działek nr nr 5/1 i 6/1 o pow. 3096 m2

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 35480 i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 5.850,00 zł.
w udziale 201/1000

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszy przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości tj. za wycenę działek - 230,00 zł., za wycenę lokalu użytkowego - 300,00 zł., koszty dokumentacji kartograficznej - 12,77

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).

Działka uzbrojona jest w instalację: energetyczną,wodną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.590,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 25.09.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.

Z up. Burmistrza Nowogardu
Artur Gałęski

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 23-08-2007 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 21-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 23-08-2007 07:44