Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy


OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Wykształcenie:

Wyższe

 

Wymagania niezbędne:

1. Trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym-potwierdzony świadectwami pracy,

2. Nieposzlakowana opinia,

3. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point,

4. Zdolność analitycznego myślenia,

5. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

6. Umiejętność pracy w zespole,

7. Samodzielność, dyspozycyjność,

8. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

9. Posiadanie prawa jazdy kat. B,

 

 

Zakres obowiązków

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1. Opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do sporządzenia strategii rozwoju gminy Nowogard,

2. Opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi,

3. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania,

4. Opracowywanie zagadnień z zakresu celu partnerstwa publiczno-prywatnego,

5. Nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców,

6. Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

7. Podejmowanie działań związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawo działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy,

2. List motywacyjny,

3. Życiorys (CV),

4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu,

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

8. Oświadczenie o niekaralności,

9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

10. Kserokopie świadectw pracy,

11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) w zakresie funduszy krajowych i unijnych.

 

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 29.06.2007r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1 w pokoju nr 10 (Ratusz). Wyklucza sie możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

 

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 3.400,- zł brutto.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 14-06-2007 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 14-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 14-06-2007 08:57